Pozegnanie klas trzecich Branzowej Szkoly I Stopnia 2022r.