Branżowa szkoła I stopnia KUCHARZ

Zjazd Wydziału Zaocznego semestr

BRANŻOWA SZKOŁA I-go STOPNIA
     KUCHARZ     

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Zawód: KUCHARZ

Nauka zawodu trwa 3 lata

Nr programu nauczania 512001

 Obrazy: kucharz1.jpg


Kucharz to osoba zawodowo zajmującą się przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Kucharz przygotowuje potrawy i napoje stosując odpowiednie narzędzia, ocenia i dobiera surowce i półprodukty. Sporządza kalkulację potraw i napojów, oblicza ich wartość energetyczną. Czuwa nad wydawaniem przygotowanych potraw, dbając o ich estetyczne wykończenie.


Kucharz musi posiadać wiedzę dotyczącą różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników i technik kulinarnych.  Jest również znawcą stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków. Do obowiązków kucharza należy także dbanie o wybór składników najlepszej, jakości, właściwe przechowywanie produktów, dbanie o należytą konserwację wszelkich urządzeń kuchennych. Sprawuje on nadzór nad pracą w kuchni, aby przebiegała zgodnie z wymogami sanitarnymi i bhp.


W NASZEJ SZKOLE NAUCZYMY CIĘ:

wszystkiego, co musisz wiedzieć na temat funkcjonowania gastronomii poznasz tajniki prowadzenia między innymi: restauracji, kafeterii, stołówek, bufetów; dowiesz się, jak organizować wszelkiego rodzaju imprezy o charakterze gastronomicznym, tj.: bale, wesela, przyjęcia okolicznościowe, bankiety firmowe. 


Nauczysz się reguł zdrowego i nowoczesnego żywienia oraz układania zestawów potraw i napojów z ich uwzględnieniem. Pokażemy Ci, jak prowadzić dokumentację dotyczącą rozliczeń produkcji gastronomicznej, a także jak organizować, koordynować i nadzorować obsługę konsumentów, pracę magazynu oraz pracę w dziale produkcyjnym.

 

Kształcąc się w Branżowej Szkole I-go Stopnia uzyskujesz:

 
1) świadectwo ukończenia szkoły,
2) świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
: Sporządzanie potraw i napojów
3)
DYPLOM potwierdzający kwalifikacje zawodowe kucharza

 

 Po ukończeniu szkoły będziesz umiał:

-          sporządzać potrawy i napoje

-          planować zakupy

-          profesjonalnie dekorować potrawy

-          obliczać wartości energetyczną i odżywczą produktów

-          prowadzić działalność gastronomiczną

-          współpracować w zespole

 

 Obrazy: kucharz2.jpg

Ciekawa praca

 

Miejscem pracy kucharza najczęściej są zakłady gastronomiczne typu otwartego i zamkniętego, w tym restauracje hotelowe i gastronomia sieciowa oraz firmy cateringowe, ale również gastronomia na statkach lub w innych środkach transportu itp.

Po nabyciu doświadczenia kucharz może pełnić funkcje kierownicze: kierownika zakładu gastronomicznego lub produkcji. Kucharz może prowadzić też samodzielną działalność gospodarczą

 

Aby kształcić się w zawodzie kucharza kandydat powinien posiadać:
 

wrażliwość estetyczną i smakową, podzielność uwagi, zręczność ruchów, refleks, wytrzymałość na długotrwały wysiłek i stres, musi dobrze pracować w grupie, powinien też czuć się odpowiedzialnym  za zdrowie ludzi spożywających przygotowane przez niego potrawy. Przydatne są uzdolnienia plastyczne, które wykorzystuje się przy projektowaniu rozmieszczania potraw na półmiskach czy dekorowaniu różnorodnych wyrobów kulinarnych, pomieszczeń, stołów bankietowych oraz zdolności organizacyjne.