Wywiadówki Terminarz

TERMINARZ STAŁYCH SPOTKAŃ Z RODZICAMI
(wywiadówek) w roku szkolnym 2016/2017

  10.09.2016r. (sobota) – wszystkie klasy I,
godz. 900 - TMR, ZSZ MOPiMR, ZSZ K
godz. 1000 - TŻiUG, TE, TI

16-17.12.2016r. (piątek, sobota) - wszystkie klasy
     informacja o ocenach,  postępach i zagrożeniach w nauce za I okres w r. szk.   2016/2017
 
17-18.03.2017r. (piątek, sobota)  - dla klas maturalnych
    informacja o ocenach i  postępach w nauce i zagrożeniach (spotkania wg harmonogramu ustalonego z dyrekcją)
 
28-29.04.2017r. (piątek, sobota) – informacja o ocenach,  postępach i zagrożeniach

  1. w nauce dla wszystkich klas odchodzących na praktyki zawodowe

 
19-20.05.2017r. (piątek, sobota) -  informacja o ocenach,  postępach i zagrożeniach

  1. w nauce za II okres w r. szk. 2016/2017 kl. I, III TMR, III ZSZ