Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców - od 09/2017

 

Lp. Nazwisko i imię rodzica Ucznia klasy Finkcka rodzica
1. Olejniczak Anna II TI Przewodnicząca
2. Wnuk Rafał II TE Z-ca Przewodniczącego
3. Kłyż Izabela III TI Czlonek
4. Ziółkowski Wojciech I TE Czlonek
5. Jas Krzysztof IV B TMR Czlonek
6. Marcinkowski Paweł IV a TMR Czlonek
7. Budziński Arkadiusz II TI Czlonek

 

Skład Romisji Rewizyjnej

 

Lp. Nazwisko i imię rodzica Ucznia klasy Finkcka rodzica
1. Kłyż Izabela III TI Przewodnicząca
2. Fertykowska Zofia III TE Członek
3. Stochmal Jolanta I B TŻ Członek