Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców - od 09/2017

 

Lp. Nazwisko i imię rodzica Ucznia klasy Finkcka rodzica Telefon
1. Olejniczak Anna II TI Przewodnicząca 723 806 991
2. Wnuk Rafał II TE Z-ca Przewodniczącego 500 540 840
3. Kłyż Izabela III TI Czlonek 607 997 582
4. Ziółkowski Wojciech I TE Czlonek 660 182 330
5. Jas Krzysztof IV B TMR Czlonek 501 475 752
6. Marcinkowski Paweł IV a TMR Czlonek 502 380 921
7. Budziński Arkadiusz II TI Czlonek 509 395 634

 

Skład Romisji Rewizyjnej

 

Lp. Nazwisko i imię rodzica Ucznia klasy Finkcka rodzica Telefon
1. Kłyż Izabela III TI Przewodnicząca 607 997 582
2. Fertykowska Zofia III TE Członek 721 268 847
3. Stochmal Jolanta I B TŻ Członek 505 526 879