Nauczyciele uczący

Zjazd Wydziału Zaocznego semestr

 Wykaz Nauczycieli Uczących na Wydziale Zaocznym 2017/18
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

SEMESTR III/ IV      opiekun: mgr  Anna Mróz

1 j. polski mgr Damian Zwoliński
2 j. niemiecki poziom podstawowy      

mgr Sylwia Klasińska- Kubów

3 j. niemiecki poziom rozszerzony          mgr Sylwia Klasińska- Kubów
4 matematyka                                     mgr Anna Mróz
5 geografia mgr Henryk Klaman
6 historia i społeczeństwo                     mgr Małgorzata Sokołowska

SEMESTR V/VI       opiekun: mgr Izabela Horanin

1 j. polski mgr Damian Zwoliński
2 j. niemiecki poziom podstawowy         mgr Sylwia Klasińska - Kubów
3 j. niemiecki poziom rozszerzony          mgr Sylwia Klasińska - Kubów
4 matematyka mgr Izabela Horanin
5 geografia mgr Henryk Klaman

Zjazd Wydziału Zaocznego semestr

 Wykaz Nauczycieli Uczących na Wydziale Zaocznym 2017/18

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

SEMESTR I/II    opiekun: mgr inż.

1 działalność turystyczna na obsz. wiej mgr inż. Stanisław Pukało
mgr inż. Adam Stanisławski
2 j. angielski w turystyce                       dr Mariusz Zborowski
3 obsługa turystyczna                           mgr inż. Anita Wiśniewska
mgr inż. Andrzej Bohdal

SEMESTR III/IV    opiekun: mgr inż. 

1 produkcja rolnicza mgr inż. Jerzy Laskowski
mgr inż. Eugeniusz Basarab
2 usługi agroturystyczne mgr inż. Stanisław Pukało
mgr inż. Adam Stanisławski
3 prowadzenie produkcji rolniczej

mgr inż. Jerzy Laskowski

mgr inż. Eugeniusz Basarab
4

usługi żywieniowe (tylko sem III)

mgr inż. Anita Wiśniewska

5

usługi noclegowe

mgr Krzysztof Orliński