Nauczyciele uczący

Zjazd Wydziału Zaocznego semestr

 Wykaz Nauczycieli Uczących na Wydziale Zaocznym 2018/19
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

SEMESTR III/ IV      opiekun: mgr  Izabela Horanin

1 j. polski mgr Damian Zwoliński
2 j. niemiecki/ angielski poziom podstawowy      

mgr Marlena Jankowska/ Marta Mazur

3 j. niemiecki/angielski poziom rozszerzony          mgr Marlena Jankowska/ Marta Mazur
4 matematyka                                     mgr Izabela Horanin
5 geografia mgr Monika Balicka
6 historia i społeczeństwo                     mgr Małgorzata Sokołowska

SEMESTR V/VI       opiekun: mgr Anna Mróz

1 j. polski mgr anna Strzelecka -Knut
2 j. niemiecki poziom podstawowy         mgr Sylwia Klasińska -Kubów
3 j. niemiecki poziom rozszerzony          mgr Sylwia Klasińska- Kubów
4 matematyka mgr Anna Mróz
5 geografia mgr Henryk Klaman

>