Nauczyciele uczący

Zjazd Wydziału Zaocznego semestr

 Wykaz Nauczycieli Uczących na Wydziale Zaocznym 2017/18
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

SEMESTR III/ IV      opiekun: mgr  Anna Mróz

1 j. polski mgr Anna Strzelecka -Knut
2 j. niemiecki poziom podstawowy      

mgr Sylwia Klasińska- Kubów

3 j. niemiecki poziom rozszerzony          mgr Sylwia Klasińska- Kubów
4 matematyka                                     mgr Anna Mróz
5 geografia mgr Henryk Klaman
6 historia i społeczeństwo                     mgr Małgorzata Sokołowska

SEMESTR V/VI       opiekun: mgr Izabela Horanin

1 j. polski mgr Damian Zwoliński
2 j. niemiecki poziom podstawowy         mgr Sylwia Klasińska - Kubów
3 j. niemiecki poziom rozszerzony          mgr Sylwia Klasińska - Kubów
4 matematyka mgr Izabela Horanin
5 geografia mgr Henryk Klaman
>