rekrutacja Egzamin zawodowe Egzamin zawodowe
Historia szkoły

Świdwin ma bogate tradycje oświaty rolniczej. W 1878r. powstała szkoła rolnicza, która 15 lat później jako wyższa placówka nauczania była jedyną tego typu na Pomorzu Zachodnim. Do wybuchu I wojny światowej szkołę ukończyło ponad 700 absolwentów. W okresie międzywojennym świdwińska szkoła była jedną z dwunastu w rejencji koszalińskiej.

Dawne tradycje kontynuowano po wejściu Pomorza Zachodniego w granice państwa polskiego. Nowy ustrój społeczno-polityczny i drastyczne braki kadrowe o specjalności rolniczo-mechanicznej spowodowały konkretne działania.

Zdemobilizowany oficer Pierwszej Armii Wojska Polskiego kpt. Jan Zielewicz uzyskawszy zgodę Zarządu Okręgu Państwowych Nieruchomości Ziemskich w Koszalinie organizuje w maju 1946r. pierwszy sześciotygodniowy kurs traktorzystów. Szkolenie z przerwami trwa do sierpnia 1948r. Uprawnienia zdobywa ok. 1200 osób. Siedzibą… szkolenia, administracji i zakwaterowania słuchaczy był zamek świdwiński.

Sukces kursu zrodził nową inicjatywę inż. Zielewicza. We wrześniu 1948r. wraz z kierownikiem administracyjno-gospodarczym Szkoły Traktorzystów Pelagią Kubanek
i poparciu Naczelnika Wydział‚u Oświaty Rolniczej w Szczecinie Stanisława Popiela rozpoczynają starania w Ministerstwie Rolnictwa o utworzenie Liceum Mechaniki Rolnej.

Od początku były problemy z pozyskaniem budynków - zamek był nieprzystosowany. Starano się o budynek na ul. Topolowej po Caritasie. Brak sił fachowych nie pozwolił na jego remont. Pozostał więc zamek.

1946-48 r.         –    Państwowa Szkoła Traktorzystów.

1.XII.1948 r.    –    Ministerstwo Rolnictwa wyraża zgodę na rozpoczęcie działalności Państwowego Liceum Mechaniki Rolnej. Współorganizatorem szkoły i zarazem pierwszym jej dyrektorem jest inż. JAN ZIELEWICZ.

                         –    Utworzono dwie klasy pierwsze, liczba uczniów wynosiła 48.
Najstarsi urodzili się w 1921 roku, a najmł‚odsi w 1933 roku. Zajęcia trwały do 13 sierpnia 1949r. (brak ocen w dziennikach).

1950 r.              –    Trzykrotna zmiana na stanowisku dyrektora szkoły:

                                MARCIN NALEPA, JAN BOJKO, STANISŁAW SABAT.

                         –    2 letnie Liceum Mechaniki Rolnej dla Pracujących.

1952 r.              –    Pierwsi absolwenci obu typów szkół.

                         –    Pożar w północno-zachodnim skrzydle zamku. Spaliło się urządzenie świetlicy, urządzenia internetowe dla 40 uczniów. Pomoce naukowe częściowo uszkodzono przez pośpieszne ich wyrzucanie na plac przed budynkiem. Ucierpiał gabinet fizyki.

                         –    Nowa nazwa szkoły - Państwowe Technikum Mechaniki Rolnej.

VI.1953 r.          –    Kolejna zmiana dyrektora – JÓZEF KAROLCZUK.

                         –    Nazwa szkoły – Państwowe Technikum Mechanizatorów Rolnictwa.

1954 r.              –    Wśród 29 absolwentów - 6 dziewcząt.

                             Szkoła otrzymuje nazwę Państwowe Technikum Mechanizacji Rolnictwa.

                         –    Kolejny dyrektor szkoły - KONRAD WOJTAS.

                         –    Pojawia się 3-letnie Wieczorowe Technikum Mechanizacji Rolnictwa.

Obrazy: historia_1.jpg

                              Napis na murach zamku potwierdzający nazwę szkoły  przed którą stoją ówcześni nauczyciele.

15.II.1955 r.         Dyrektorem szkoły zostaje JAN WAMIL.

10.III.1955 r.   –    Rozpoczęcie procesu budowy szkoły przy ul. Szczecińskiej.

X.1957 r.          –    Nowy budynek szkoły rozpoczyna swoje funkcje.

Obrazy: historia_2.jpg

1958 r.              –    Brak absolwentów - przedłużenie nauki z 4 do 5 lat.

2/3.IV.1961 r.     Pożar w warsztatach

1963 r.              –    Odbudowa, a praktycznie budowa nowych warsztatów.

1964-65 r.         –    Zajęcia praktyczne w nowych obiektach.

1965 r.              –    Początek budowy nowego internatu obok szkoły.

Obrazy: historia_3.jpg

1967-68 r.         –    Rozpoczyna pracę internat.

                         –    Za budowę przez młodzież stadionu, szkoła uzyskuje III m w Konkursie Ogólnopolskim.

                             3-letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla pracujących  - Wydział Zaoczny.

1968-69 r.         –    3-letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa na podbudowie ZSZ

1969 r.              –    Pierwszy turniej pomiędzy PTMR a Technikum Ekonomicznym, którego następcą zostało LO.

1971 r.              –    Uczniowie przekazującałość zarobionych pieniędzy - na wykopkach ziemniaków, na akcję „Budowa Zamku Królewskiego w Warszawie”.

13.III.1973 r.       szkoła otrzymuje imię Stefana Żeromskiego.  

Obrazy: historia_4.jpg

16-17.VI.1973 r.         25 lecie - zjazd absolwentów, szkoła otrzymuje sztandar.

Obrazy: historia_5.jpg

                       Pierwszy poczet sztandarowy                    Pierwszy zjazd absolwentów, ogólny widok uczestników.

                       od lewej: Henryk Rosa,
                       Zbigniew Leśkiewicz,
                       Zenon Pawlik

8.VI.1976 r.     –    Nazwa szkoły brzmi: „Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie”.

1977-78 r.         –    Rozpoczyna działalność Zasadnicza szkoła Zawodowa.

1978-79 r.         –    Pojawia się 2-letnie Policealne Studium Zawodowe.

1978-79 r.         –    Mrozy i śnieżyce - ferie świąteczne wydłużone do 22 stycznia 1979r. a rok szkolny o 1 tydzień .

12-13.V.1978 r.    –    Kradzież dokumentów z sekretariatu szkoły (szafy pancernej).

X.1980 r.          –    W szkole powstaje NSZZ „Solidarność”. Komitet założycielski stanowili: Tadeusz Małecki, Henryk Szyposzyński, Elżbieta Kurowska. Na 85 pracowników szkoły do Związku zapisuje się 77 osób.

Obrazy: historia_6.jpg
                                Spotkanie organizacyjne. Siedzą od lewej: Albin Wojciechowicz, Tadeusz Małecki, Henryk Szyposzyński, Elżbieta Kurowska, Józef Mikułko, Andrzej Kolenko, Stanisław Pilinko (stoi), Stanisław Jankowski, Lesław Dudek, Wiesław Berdel, Jan Wamil.

13.XII.1981r.   –    Stan wojenny - od 14.XII. do 3.I.1982r. ferie.

I.1982 r.           –    Brak tradycyjnej „studniówki”, brak ferii zimowych.

V.1982 r.          –    Pechowy - XIII turniej LO - ZSR - kilka dziewcząt doznało obrażeń ciała.

X.1982 r.          –    Budowa dodatkowego skrzydł‚a dydaktycznego szkoły.

29.VI.1984 r.   –    Zakończenie roku szkolnego połączone ze zmianami kadrowymi. Na emeryturę odchodzą m.in. Jan Wamil, Czasława Łuszczuk, władysław Grzanka, Waldemar Kosiak. Dyrektorem szkoły zostaje STANISŁAW JANKOWSKI.

1985-1986 r.     –    Wprowadzenie 5 dniowego tygodnia nauki.

1986 r.              –    Współorganizacja Krajowego Konkursu Orki Szkół Rolniczych.

–         WIESŁAW BERDEL nowym dyrektorem szkoły.

1987 r.              –    Nauczyciele otrzymują 18 rodzinny Dom Nauczyciela.

X.1988 r.              40-lecie szkoły - II Zjazd Absolwentów. 

Obrazy: historia_7.jpg    

                                Widok ogólny uczestników zjazdu.

XII.1988 r.       –    Początek budowy hali sportowej - skończyło się na fundamentach.

III.1989 r.        –    Budowa siłowni.

19.IX.1989 r.   –    Strajk uczniowski.

1990-91 r.         –    W męskiej szkole pojawia się 91 dziewcząt w związku z nowym typem szkoły - Liceum Zawodowego.

28.II.1992 r.     –    Jednodniowy strajk nauczycieli.

VI.1992 r.            Pierwszy w historii szkoły dyrektor z konkursu – Kazimierz Szafrański.

1992-93 r.         –    Nowy typ szkoły - Technikum o specjalności: Naprawa i Eksploatacja Pojazdów Samochodowych, rezygnacja z naboru drugiej klasy PTMR.

V.1993 r.              Masowy strajk nauczycieli i pracowników - przedłużona matura.

V.1994 r.          –    54 absolwentki Liceum Zawodowego.

1.X.1994 r.       –    szkoła organizatorem międzywojewódzkiego Konkursu Orki Szkół Rolniczych.

5.XI.1994 r.     –    W oparciu o bazę szkoły rozpoczyna działalność filia Akademii Rolniczej w Szczecinie

XI.1994 r.        –    Początek likwidacji kotłowni węglowych w warsztatach, internacie, Domu Nauczyciela.

1995-96 r.         –    Nowy typ szkoły 4-letnie Liceum Ekonomiczne.

1997-98 r.         –    Kolejna szkoła 5-letnie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego

18-19.IX.1998 r.–  Jubileusz 50-lecia - III Zjazd Absolwentów. W ciągu dwóch dni  w zjeździe uczestniczyło ok. 1000 osób, w tym trzech pierwszych  absolwentów z 1952r.: Domagalski Eugeniusz, Górnik Kazimierz i Spustek Stanisław.

 Obrazy: historia_8.jpg 

                      Medal wybity z okazji Jubileuszu 50-lecia.

Obrazy: historia_9.jpg

                      Migawki z 50-lecia. Po lewej od góry - absolwenci, niżej ówcześni i dawni nauczyciele.
                      Po prawej olbrzymie zainteresowanie wzbudzał absolwent PTMR z 1969r. Mieczysław Adamów.

 

Fragmenty okolicznościowego wydania gazetki „Prymus”.

Pan Roman Witkowski – jeden z młodszych absolwentów, dowódca grupy Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Byłem przez piec lat gospodarzem klasy. Wówczas dyrektorem był pan  Wiesław Berdel. Często musieliśmy stawać w opozycji do jego postanowień , dzięki temu staliśmy się bardziej zgrani i solidarni. Najbardziej zapamiętałem strajk i twarde negocjacje z Dyrekcją. W czasie naszej nauki zakupiono do szkoły pierwsze komputery. Pan profesor Dudek był tak nimi zafascynowany, że cieszył‚ się z każdego przesunięcia kursora po ekranie monitora. Fascynacja trwała nieraz kilka minut. szkoła była wówczas tak biedna, że na Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych pojechałem na koszt własny.

Podsłuchaliśmy takie oto ciekawe powitania:

„ Chodź , zidentyfikujemy tego”

„Ej , co ty mnie nie poznajesz?”

„Józek ty w garniturze?
Nie do pomyślenia”

„ Popatrz, popatrz nasze szkolne czapki! Trzeba będzie wyjaśnić dzieciom,
co to takiego było”

„ Mamy plakietki nie trzeba będzie się
przedstawia懔

„ Ej nie chowaj brzucha”

„ Chodź wypróbujemy palarnią”

„Cześć stary koniu”

Obrazy: historia_10.jpg

X. 1998 r.         –    Szkołę odwiedził wicepremier Jarosław Kalinowski.

26.X.1998 r.     –    Wizyta biskupa pomocniczego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Pawła Cieślika.

1.XII.1998 r.    –    Do nazwy ZSR dopisujemy Centrum Kształcenia Praktycznego.

1999 r.              –    W związku z przywróceniem powiatów jednostką nadrzędną dla szkół średnich zostaje Starostwo Powiatowe. Koniec szkoły dziennej ZSZ – rolnik WGD.

IX.1999 r.        –    trzyletnia zasadnicza szkoła dla dorosłych (koniec w 2002r.) Początek Technikum Ekonomicznego.

28.X.1999 r.     –    Po 3 latach przerwy ZSR ponownie Terenowym Obiektem Dydaktycznym dla studentów AR w Szczecinie.

V.2000 r.          –    Koniec liceum zawodowego – rolnik WGD.

2001 r.              –    Parter internatu w bloku D oddany do dyspozycji, jako filia Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Sławoborzu.

                         –    W tej samej części internatu ulokowano przeniesioną z ulicy Batalionów Chłopskich Powiatową BibliotekPedagogicznę ą.

                         –    Brak naboru do klas pierwszych technikum w zwią…zku z reformą oświaty.

IX.2001 r.        –    W budynku szkoły na parterze pojawia się (po przebudowie) sala audiowizualna na 72 osoby.

                         –    Pojawiają się problemy z wypłatą wynagrodzenia dla nauczycieli
i pracowników (problemy finansowe szkoły i innych szkół ciągną się do 2004r.).

31.X.2001 r.     –    Rada Pedagogiczna nie akceptuje proponowanej przez Starostwo Powiatowe nowej nazwy dla szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 (nr 1 LO) w Świdwinie.

V.2002 r.          –    Ostatni absolwenci Liceum Ekonomicznego i pierwsi Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.

                             mgr inż. Andrzej Muchorowski wygrywa konkurs na dyrektora szkoły.

IX.2002 r.        –    Początek Liceum Profilowanego (koniec 2007r.).

                         –    Początek nowej gazetki szkolnej „Donosiciel” (poprzednio wychodziły: „Prymus” i „Szkolny Makamer”).

4.IV.2003 r.     –    Oficjalne otwarcie w internacie (przeniesionej ze szkoły) biblioteki z czytelnią… internetową.

IX.2004 r.        –    Początek działalności ZSZ – kucharz małej gastronomii.

II/III.2005 r. –    Wizyta 26 wolontariuszy i studentów z 18 krajów Afryki, Ameryki Środkowej i Południowej, Australii, Azji i Europy w ramach międzynarodowego projektu „PEACE”, dotyczącego przełamywania barier narodowościowych i kulturalnych.

IV.2005 r.        –    Mamy swoją stronę w Internecie. „Rodzi się” kabaret szkolny „Pętełek”.

V.2005 r.          –    Absolwenci liceum profilowanego jako pierwsi w historii szkoły zdają nową Maturą.

IX.2005 r.        –    Początek Technikum Informatycznego.

9.IX.2005 r.     –    W szkole gości Ordynariusz Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej biskup Kazimierz Nycz (w roku następnym jako arcybiskup obejmuje diecezją warszawską…). Przy okazji święci nową salą sportową
w pomieszczeniach warsztatów.

Obrazy: historia_11.jpg

                                Spotkanie z maturzystami.

V.2007 r.  -    mgr inż. Andrzej Muchorowski ponownie wygrywa konkurs na dyrektora szkoły.  szkoła za swoje osiągnięcia w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczej zostaje uznana za najlepszą szkołę rolniczą w Polsce.

2007-2008 r.     –    Docieplanie internatu (dofinansowanie ze środków UE).

16.IV.2008 r.   –    Inauguracja obchodów 60-lecia istnienia szkoły. Wizyta Ordynariusza Diecezji Koszalińsko–Kołobrzeskiej biskupa Edwarda Dajczaka.

Obrazy: historia_12.jpg

V.2008 r.          –    Ostatni absolwenci Technikum Zawodowego o specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych.

13.IX.2008 r. –          IV zjazd absolwentów

29 V 2009        –    uroczyste otwarcie boiska Orlik 2012.

Obrazy artykułów: skw2.png

10 XI 2009     –     sadzenie Dębu Katyńskiego w ramach akcji sadzenia na terenie całej Polski w parkach, na skwerach, przy szkołach i w innych miejscach 21 473 drzew dla uczczenia pamięci zamordowanych w ZSRR polskich oficerów wziętych do niewoli w 1939 r. Nasz dąb poświęcony jest pamięci por. Jana Ziółkowskiego zamordowanego w Katyniu w 1940 r.

Obrazy artykułów: skw1.png

rok szk. 2010/11 – oddanie do użytku parkingu samochodowego na kilkadziesiąt miejsc, co znacznie rozładowało problem parkowania.

V 2010             –    powrót obowiązkowej matematyki na maturze, po 25 latach przerwy. Nie wszyscy uczniowie przyjęli to z zadowoleniem.

1 IX 2011         –    koniec dzienników papierowych w szkole dziennej – używamy dziennika elektronicznego.

16 IX 2011       -     otwarcie klasopracowni odnawialnych źródeł energii.

Obrazy artykułów: skw12.png

rok szk. 2011/12 – obfite opady deszczu, zlanie sal lekcyjnych, głównie na 2. piętrze, co wymusiło remont klasopracowni i korytarzy.

11 VI 2012       –    posadzenie drzewa wyhodowanego z żołędzi Dębu Marszałka Piłsudskiego zasadzonego w 1937 r. w Zułowie na Litwie wśród ruin dworku należącego do rodziny Marszałka. Dąb zasadzili prezydent Ignacy Mościcki i wdowa po Marszałku Aleksandra Piłsudska. Nasz dąb otrzymał imiona Józef Klemens, a 9 XI 2012 r. pobłogosławił go biskup Edward Dajczak.

9 XI 2012         –    w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości po mszy św. młodzież i nauczyciele przemaszerowali ulicami miasta.

rok szk. 2012/13 – 1 IX – zmiany dotyczące szkolnictwa zawodowego – nowe szkoły: Technikum Żywieia i Usług Gastronomicznych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kucharz, Policealne Technikum Turystyki Wiejskiej. Uczniowie mogą uzyskać dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Zmiany w tzw. siatce godzin.

X 2012             -     była filia koszalińskiej Biblioteki Pedagogicznej zostaje włączona do ZSR CKP jako Biblioteka „Centrum”.

15 XI 2012       –    ośmioro uczniów: Julita Rajecka, Daria Puzia, Karolina Paszkiewicz, Wojciech Osiński, Radosław Walczak, Marcin Kłyż, Kajetan Zajder, Krzysztof Rychel w bohaterski sposób uratowało starszego mężczyznę (okazało się, że był to pan, który do 1963 r. pracował jako instruktor w warsztatach szkolnych), który wpadł do Regi jadąc elektrycznym wózkiem.

Obrazy artykułów: skw6.png

IV 2013          –     w szkole rusza telewizja internetowa. Na bieżąco przekazywane są informacje o ważnych wydarzeniach, imprezach, zmianach w planie lekcyjnym oraz informacje zewnętrzne i dużo muzyki. Jednym z głównych twórców tej telewizji jest Witold Borysiewicz, absolwent technikum informatycznego z 2012 r.

Obrazy artykułów: wyk2.jpg

 

13-14 IX 2013  –    V zjazd absolwentów.

 

Obrazy: mono_1.png

2013/14 - Technikum zostało sklasyfikowane na 25. miejscu w woj. zachodniopomorskim według rankingu „Perspektyw”.  - Początek sukcesów szkoły w projekcie „Najlepsi w zawodzie”. Patrz: Olimpiady i konkursy.

27 IV 2014 - Posadzenie dębu Jan Paweł II 

Obrazy: mono_2.png

 

11 IX 2015 - Oddanie do użytku hali sportowej.

Obrazy: mono_3.png

XII 2016 - Kuratorium Oświaty w Szczecinie przeprowadziło ewaluację zewnętrzną sprawdzającą, czy:

  - kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne, 

- szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych sytuacji. 

Wizytatorzy prowadzili wywiady, ankietowali przedstawicieli społeczności szkolnej – dyrektora, nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników niepedagogicznych oraz przeprowadzono wywiady z przedstawicielem organu prowadzącego szkołę i partnerami szkoły. Prowadzona była również obserwacja lekcji i szkoły. Ocena wypadła bardzo dobrze

. IX 2017 - Kolejna reforma oświatowa. W miejsce szkoły zawodowej pojawia się nazwa Branżowa Szkoła I Stopnia, a od roku szkolnego 2019/20 nauka w technikum będzie wydłużona do 5 lat. 2017/18 - Szkoła bierze udział w narodowym czytaniu. W tym roku było to „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Za zaangażowanie otrzymaliśmy od prezydenta RP Andrzeja Dudy książkę z osobistą dedykacją.   

2018/19 - Nowy rok szkolny. 

Obrazy: mono_4.png

8-9 IX 2018 - VI zjazd absolwentów. 

Obrazy: mono_5.png