Projekt Zdobyć zawód

Obrazy: nauczyciele.jpg

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO  UCZESTNICTWA W NOWYM PROJEKCIE UNIJNYM

 

      Informujemy że rozpoczynamy nabór naszych uczniów do uczestnictwa
w nowym (trzecim) projekcie unijnym wsparcia szkolnictwa zawodowego pn „Zdobyć zawód a nie być zawiedzionym 2” nr RPZP.08.06.00.32-K032/19-00 na rok szkolny 2020/2021 oraz lata następne. KAŻDY (naprawdę każdy!!!) uczeń naszego Zespołu Szkół Rolniczych (4 kierunki technikum oraz 2 kierunki ZSZ) może zostać objętym tym projektem i otrzymać wsparcie w następujących kategoriach:

 
1.    Staże zawodowe – 4 tygodnie płatne 2.400,- brutto, plus ubranie robocze (250,- dla technikum mechanizacji rolnictwa) oraz zwrot kosztów dojazdów na staż
2.    Stypendium naukowe za wyniki w nauce w kwocie 700,- płatne co miesiąc
3.    Bezpłatne kursy na prawo jazdy kategorii B,
4.    Bezpłatne kursy, w tym na obsługę wózków widłowych, oraz sterowania obrabiarkami numerycznymi CNC, informatyczne, ekonomiczne, programowania, baristy, barmański itp
5.    Bezpłatny kurs nauki języków obcych zawodowych zakończony certyfikatem wiedzy
6.    Zajęcia doskonalące z matematyki do matury
7.    Przygotowanie na studia we współpracy z uczelniami wyższymi
8.    Doradztwo zawodowe
9.    Wyjazdy zawodoznawcze, wycieczki do zakładów pracy, spotkania z pracodawcami, wyjazdy szkoleniowe na uczelnie wyższe

 
     Projekt trwać będzie przez 2 lata i obejmować będą również  tych uczniów którzy dopiero w tym roku 2020/2021 rozpoczną naukę w naszym Zespole Szkół Rolniczych. 
Informacji udzielają i przyjmują zapisy do dnia 27 marca 2020:
Andrzej Bohdal – pokój nr 8
Katarzyna Gorzelak – pokój nr 8

Obrazy newsów: stopka_projekt.jpg