Rekrutacja 2021

 

 

 

REKRUTACJA 2021

 

Dokumenty Rekrutacyjne 

(kliknij aby pobrać)

 

Jak złożyć podanie
Podanie online
Podanie strona 1
Podanie strona 2
Rozporządzenie MEN
Kierunki kształcenia
Klauzula informacyjna dla kandydatów

 

Pamiętaj o terminach

Od 17 maja 2021r. Składanie podań do wybranych przez kandydata szkół. Kandydaci do szkół mechanicznych i żywieniowych otrzymają skierowania na badania lekarskie.
do 14 lipca 2021r. do godz.1500 Złożenie przez kandydata świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (można również złożyć kserokopie dokumentów)
22 lipca 2021 Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Do30 lipca 2021r. do godz. 1500

Potwierdzenie przez uczniów woli nauki w danej szkole poprzez złożenie oświadczenia oraz oryginału świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku szkół mechanicznych i żywieniowych,  także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
2 sierpnia 2021r. godz. 1400 Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 listy kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych zostaną wywieszone w szkole oraz zamieszczone na szkolnej stronie internetowej www.zsrckp.comZobacz sam

 

Zespół Szkół Rolniczych centrum Kształcenia Zawodowego zaprasza.

 

 

 

Chodź do nas (film promujący)                       Projekty realizowane w ZSRCKP w Świdwinie

 

                     

 

 

Szkoła oczami uczniów

 

 

 

Piosenka szkolnego zespołu (tu czas miło płynie)

 

 

  

 

Kierunki Kształcenia

(kliknij w obrazek aby powiększyć)


Obrazy artykułów: 2019te.jpg Obrazy artykułów: 2019ti.jpg
Obrazy artykułów: 2019tmria.jpg Obrazy artykułów: 2019tz.jpg
Obrazy artykułów: 2019mo.png Obrazy artykułów: 2019kucharz.jpg