rekrutacja Egzamin zawodowe Egzamin zawodowe
Rekrutacja 2023

 

 

 

REKRUTACJA 2023

 

Dokumenty Rekrutacyjne 

(kliknij aby pobrać)

 

Jak złożyć podanie
Podanie strona 1
Podanie strona 2
Kierunki kształcenia
Klauzula informacyjna dla kandydatów

 

 

Termin postępowania rekrutacyjnego, a także

terminy składania dokumentów


do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny

2023/2024

 

TECHNIKUM, BRANZOWA SZKOŁA I STOPNIA

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Rodzaj czynności

od 09.05.2023r.

do 16.06.2023r.

do godz. 15.00

od 24.07.2023r.

do 28.07.2023r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 23 czerwca 2023r. do 10 lipca 2023r.

do godz. 1500

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

10 lipca 2023r.

28 sierpnia 2023r.

do godz. 1500

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

17 lipca 2023r.

do godz. 12.00

2 sierpnia 2023r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych
w oświadczeniach.

17 lipca 2023r.

godz. 15.00

3 sierpnia 2023r.

o godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 9 maja 2023r.

do 19 lipca 2023r.

od 24 lipca 2023r.

do 4 sierpnia 2023r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

od 17 lipca 2023r.

do 21 lipca 2023r.

do godz. 10.00

od 3 sierpnia 2023r. do 9 sierpnia 2023r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia *oryginału świadectwa ukończenia szkoły i

*oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a także

*zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz

21 lipca 2023 r.

godz. 15.00

9 sierpnia 2023r. godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 24 lipca 2023 r.

do godz. 15.00

do 10 sierpnia 2023r.

do godz. 15.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 
Zobacz samObrazy newsów: rek_2023.jpg

Kierunki Kształcenia

(kliknij w obrazek aby powiększyć)


Obrazy artykułów: 2019te.jpg Obrazy artykułów: 2019ti.jpg
Obrazy artykułów: 2019tmria.jpg Obrazy artykułów: 2019tz.jpg
Obrazy artykułów: 2019mo.png Obrazy artykułów: 2019kucharz.jpg

Regulamin rekrutacji