Rekrutacja 2022

 

 

 

REKRUTACJA 2022

 

Dokumenty Rekrutacyjne 

(kliknij aby pobrać)

 

Jak złożyć podanie
Podanie strona 1
Podanie strona 2
Kierunki kształcenia
Klauzula informacyjna dla kandydatów

 

Pamiętaj o terminach

Od 9 maja 2022r. Składanie podań do wybranych przez kandydata szkół. Kandydaci do szkół mechanicznych i żywieniowych otrzymają skierowania na badania lekarskie.
do 12 lipca 2022r. do godz.1500 Złożenie przez kandydata świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (można również złożyć kserokopie dokumentów)
19 lipca 2022 Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Do 22 lipca 2022r. do godz. 1500

Potwierdzenie przez uczniów woli nauki w danej szkole poprzez złożenie oświadczenia oraz oryginału świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku szkół mechanicznych i żywieniowych,  także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
25 lipca 2022r. godz. 1200 Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 listy kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych zostaną wywieszone w szkole oraz zamieszczone na szkolnej stronie internetowej www.zsrckp.comZobacz samKierunki Kształcenia

(kliknij w obrazek aby powiększyć)


Obrazy artykułów: 2019te.jpg Obrazy artykułów: 2019ti.jpg
Obrazy artykułów: 2019tmria.jpg Obrazy artykułów: 2019tz.jpg
Obrazy artykułów: 2019mo.png Obrazy artykułów: 2019kucharz.jpg