Plan Zajęć KKZ

UWAGA

 

Klasyfikacyjne kursy zawodowe w roku szkolnym 2018/2019 zostały zakończone. 

Uczestnicy, którzy z wynikiem pozytywnym zakończyli Kurs/y i złożyli deklarację przystapienia do egzaminu, proszę o zapoznanie się z harmonogramem egzaminów wyznaczonych na czerwiec-lipiec 2019r. 

Harmonogramy są dostępne na stronie szkoły w zakładce EGZAMINY