Plan Zajęć KKZ

Uwaga!!!

Przypominam, że uczestnicy kursu o kwalifikacji M.46 oraz T.15 muszą odbyć  80h praktyki zawodowej ukierunkowanej zgodnie z programem nauczania dla danej kwalifikacji:

M.46 w gospodarstwie rolnym wykorzystujacym systemy mechatroniczne

T.15 przedsiębiorstwa gastronomiczne, cateringowe itp. 

Dokumentacja praktyk jest dostępna w zakładce - KKZ- DOKUMENTY DO POBRANIA. Wypełnioną dokumentację należy dostarczyć do szkoły przed zakończeniem kursu
tj. do 12.05.2019r.
Odbycie praktyk jest warunkiem ukończenia kursu, wydania świadectwa i przystąpienia do egzaminów.

 
 
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
 
 

MIESIĄC 

NR
ZJAZDU
 

DATA 

PIĄTEK 
15:00-20:00

SOBOTA
8:00-18:00

NIEDZIELA
8:00-18:00

LUTY
2019

 

10

2-3

T.15 (K.M)
B1 internat

16:00-20:00

 

M.1
s. w2
8:00-13:00

M.2
s. w2
13:00-18:00

 

M.46
s.w2

8:00-13:00

T.15 (P.W)
B1 internat

8:00-13:00

T.15+M.46+M.1+M.2
      PDG s. 105
       13:00-18:00

11

9-10

 

 

M.1
s. w2
8:00-13:00

M.2
s. w2
13:00-18:00

 

M.46
s.w2

8:00-13:00

T.15 (A.W)
s.001
8:00-13:00
 

T.15+M.46+M.1+M.2
   J. NIEM s. w2
  13:00-18:00

MARZEC
2019

 

12

1-3

T.15 (K.M)
B1 internat

15:00-20:00

 M.1+M.2

PDG s.105 15:00-20:00

M.1
s. w2
8:00-13:00

M.2
s. w2
13:00-18:00

T.15 (P.W)
B1 internat
8:00-17:00

M.46
s.w2

8:00-17:00

 T.15 (A.W)
s.001
8:00-17:00

 

13

22-24

T.15 (K.M)
B1 internat

15:00-20:00

 M.1+M.2

PDG s.105 15:00-20:00

M.1
s. w2
8:00-13:00

M.2
s. w2
13:00-18:00

 

M.46
s.w2

8:00-17:00

T.15 (A.W)
s.001
8:00-17:00

 

KWIECIEŃ
2019

                     

14

12-14

T.15 (K.M)
B1 internat

15:00-20:00

 

M.1
s. w2
8:00-13:00

M.2
s. w2
13:00-18:00

T.15 (P.W)
B1 internat
8:00-17:00

M.46
s.w2

8:00-17:00

T.15 (A.W)
s.001
8:00-17:00

 

 

MAJ
2019

 15

04-05

   

M.1
s. w2
8:00-13:00

M.2
s. w2
13:00-18:00

 

M.46
s.w2

8:00-17:00

T.15 (P.W)
B1 internat

8:00-13:00
T.15 (A.W)
s.001
13:00-18:00

 16

10-12

T.15 (K.M)
B1 internat

15:00-20:00

 

M.1
s. w2
8:00-13:00

M.2
s. w2
13:00-18:00

T.15 (P.W)
B1 internat

8:00-17:00

M.46
s.w2

8:00-17:00

T.15 (A.W)
s.001
8:00-17:00