Plan Zajęć KKZ

HARMONOGRAM ZJAZDÓW DLA KWALIFIKACJI  ROL.02.  oraz  ROL.08 

w zawodzie TMRiA -Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 (uprawnienia rolnicze)

ROL.02 - Eksploatacja pojazdów, maszyn, urzadzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 

ROL.08 -  Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

 

1. 24.01.2021r(niedziela)  ROL.08 godz. 8:00  - 13:00  ; ROL.02. godz. 13:00-18:00

2. 31.01.2021r. (niedziela)  ROL.08 godz. 8:00  - 13:00  ; ROL.02. godz. 13:00-18:00

3. 14.02.2021r. (niedziela)  ROL.08 godz. 8:00  - 13:00 ROL.02. godz. 13:00-18:00

4. 28.02.2021r. (niedziela ROL.08 godz. 8:00  - 13:00  ; ROL.02. godz. 13:00-18:00

5. 14.03.2021r. (niedziela)  ROL.08 godz. 8:00  - 13:00  ; ROL.02. godz. 13:00-18:00

6. 28.03.2021r(niedziela)  ROL.08 godz. 8:00  - 13:00  ; ROL.02. godz. 13:00-18:00

7. 11.04.2021r. (niedziela)  ROL.08 godz. 8:00  - 13:00  ;  ROL.02. godz. 13:00-18:00

8. 25.04.2021r(niedziela)  ROL.08 godz. 8:00  - 13:00  ; ROL.02. godz. 13:00-18:00

9. 09.05.2021r(niedziela)  ROL.08 godz. 8:00  - 13:00  ; ROL.02. godz. 13:00-18:00

10. 23.05.2021r. (niedziela ROL.08 godz. 8:00  - 13:00 ROL.02. godz. 13:00-18:00

11. 06.06.2021r. (niedziela)  ROL.08 godz. 8:00  - 13:00 ROL.02. godz. 13:00-18:00

12. 20.06.2021r. (niedziela)  ROL.08 godz. 8:00  - 13:00  ;ROL.02. godz. 13:00-18:00