rekrutacja Egzamin zawodowe Egzamin zawodowe
Egzaminy zawodowe

 INFORMACJE O PRZEBIEGU EGZAMINÓW ZAWODOWYCH :

1. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym dla uczniów i absolwentów

2. Informacje o przebiegu egzaminu zawodowego dla uczniów i absolwentów

 

INSTRUKCJA AKTYWACJI KONTA ZDAJĄCEGO W SIOEPKZ

Zdający konto aktywuje pod adresem: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/aktywacja

Kod aktywacyjny ważny jest przez 30 dni. Zdający otrzymuje go automatycznie na podany w deklaracji adres poczty elektronicznej – przeważnie trafia do folderu SPAM.

Po aktywowaniu konta loguje się w portalu zdającego:
https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl lub https://poznan.epkz.cke.edu.pl – i po zalogowaniu:
• wybiera z menu ZMIANA HASŁA w celu ustanowienia nowego hasła;
• wybiera z menu MOJE DANE w celu aktualizacji swoich danych osobowych;
• wybiera z menu EGZAMINY w celu uzyskana informacji o terminach i wynikach swoich egzaminów
• wybiera z menu DEKLARACJE I WNIOSKI w celu uzyskania informacji o dokumentach złożonych do OKE
• wybiera z menu SZKOLENIOWY EGZAMIN ELEKTRONICZNY w celu przeprowadzenia egzaminu szkoleniowego, a następnie wybiera operację Przejdź do egzaminu dla Egzamin szkoleniowy nr 1

Na portalu zdającego sprawdzamy wyniki egzaminów we wskazanym wcześniej terminie.

 

DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE / EGZAMINU ZAWODOWEGO


DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO dla ucznia

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO dla absolwenta 


Deklaracje należy złożyć:

-  do 7 lutego aby przystąpić do egzaminu/poprawki/w CZERWCU

- do 15 września aby przystąpić do egzaminu/poprawki/w STYCZNIU (nie do wszystkich kwalifikacji)


HARMONOGRAMY - ETAP PISEMNY

sesja LATO (czerwiec)  2023

 

UWAGA! Na egzamin każdy zdający powinien mieć przy sobie: dokument tożsamości, długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty

NA EGZAMIN PRZYCHODZIMY NA 30 MIN PRZED WYZNACZONĄ GODZINĄ

(kliknij w link/wpis aby pobrać/wyświetlić zawartość)


 

EKA.04  PISEMNY            klasa 3 TE (+ osoby poprawiające egzamin)

INF.02    PISEMNY            klasa 3  TI (+ osoby poprawiające egzamin)

ROL.02  PISEMNY            klasa 3 TMRiA  (+ osoby poprawiajace egzamin)

HGT.02  PISEMNY            klasa 3 TŻiUG (+ osoby poprawiające egzamin)


ROL.02  PISEMNY            klasa  3 MO (BSIS) + osoby poprawiające egzamin 

HGT.02  PISEMNY            klasa  3 KUCHARZ (BSIS) + osoby poprawiające egzamin  

                                           +osoby z zewnątrz przydzielone do ośrodka (PBSIS Ł)


EKA.05  PISEMNY             osoby poprawiające egzamin (TE)

HGT.12  PISEMNY             osoby poprawiające egzamin (TŻiUG)

ROL.08  PISEMNY             osoby poprawiające egzamin (TMRiA)

MG.42   PISEMNY              absolwent /osoba poprawiająca egzamin (TMRiA)

 

ROL.02  PISEMNY            słuchacze KKZ (+ ososby poprawiające z  KKZ)

ROL.08  PISEMNY            słuchacze KKZ (+ ososby poprawiające z  KKZ)

MG.03   PISEMNY             osoby poprawiające egzamin (KKZ)

MG.42   PISEMNY             osoby poprawiające egzamin (KKZ)

 

HARMONOGRAMY - ETAP PRAKTYCZNY
sesja lato (czerwiec) 2023

 

UWAGA! Na egzamin każdy zdający powinien mieć przy sobie: dokument tożsamości, długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty, ołówek, linijkę, gumkę, ekierkę. Na egzamine w  kwalifikacji ROL.02 (TMRiA, MO) oraz HGT.02 (TŻiUG, K)  obowiazuje strój roboczy. Dodatkowo dla kwalifikacji HGT.02 obowiązkowo należy mieć przy sobie aktualne badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych

NA EGZAMIN PRZYCHODZIMY NA 30 MIN. PRZED WYZNACZONĄ GODZINĄ

 (kliknij w link/wpis aby pobrać/wyświetlić zawartość)

 

EKA.04  PRAKTYCZNY           klasa 3 TE (+ osoby poprawiające egzamin)

INF.02    PRAKTYCZNY           klasa 3 TI  (+ osoby poprawiające egzamin)

ROL.02  PRAKTYCZNY           klasa 3 TMRiA 

HGT.02  PRAKTYCZNY           klasa 3 TŻiUG


HGT.02  PRAKTYCZNY           klasa 3 KUCHARZ (BSIS)

HGT.02  PRAKTYCZNY           osoby z zewnątrz przydzielone do ośrodka (BSIS Ł)

ROL.02  PRAKTYCZNY           klasa 3 MO (BSIS)

 

ROL.08  PRAKTYCZNY          absolwenci/osoby poprawiające egzamin (TMRiA)

HGT.12  PRAKTYCZNY          absolwenci/osoby poprawiające egzamin (TŻiUG)

EKA.05  PRAKTYCZNY          absolwenci/osoby poprawiające egzamin (TE)


TG.16    PRAKTYCZNY          absolwenci/osoby poprawiające egzamin (TŻiUG)

EE.08    PRAKTYCZNY          absolwenci/osoby poprawiające egzamin (TI)

EE.09    PRAKTYCZNY          absolwenci/osoby poprawiające egzamin (TI)

AU.36    PRAKTYCZNY          absolwenci/osoby poprawiające egzamin (TE)

MG.42 PRAKTYCZNY            absolwenci/osoby poprawiające egzamin (TMRiA)

M.46    PRAKTYCZNY            absolwenci/osoby poprawiające egzamin (TMRiA)


ROL.02 PRAKTYCZNY           słuchacze KKZ (+ osoby poprawiające egzamin)

ROL.08 PRAKTYCZNY           słuchacze KKZ  (+ osoby poprawiające egzamin)