Aktualności
Wydział zaoczny
Data dodania: 16.09.2019 r.

UWAGA słuchacze LO dla dorosłych !!!!

INFORMUJEMY, ŻE PIERWSZY ZJAZD DLA SŁUCHACZY sem. 
III  i V  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ODBĘDZIE SIE W DNIACH 21-22.09.2019r. 

Harmonogram i plan na cały semestr dostepne w całości w zakładce Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

wydział zaoczny
Data dodania: 16.09.2019 r.

UWAGA SŁUCHACZE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH!!!

Informujemy, że w zakładce LO dla Dorosłych jest już dostępny harmonogram oraz plan zajęć na semestr  III oraz V w roku szkolnym  2019-2020 

Pierwszy zjazd zaplanowany jest na 21-22.09.2019r. 

Wykaz Podręczników
Data dodania: 09.09.2019 r.

Wykaz Podręczników

 

Zatwierdzony wykaz podręczników do klas pierwszych Technikum oraz Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia dostępny poniżej.

(kliknij aby pobrać)

Aktualizacja
Data dodania: 03.09.2019 r.

Uwaga - Plan lekcji! -

AKTUALIZACJA

 

Poniżej dostępna jest nowa wersja planu, która obowiązywać będzie do końca września 2019r.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.


Plan lekcji - Uczniowie (pobierz TUTAJ)

Plan lekcji - Nauczyciele (pobierz TUTAJ)

Wykaz podręczników
Data dodania: 22.08.2019 r.

UWAGA!

Informacja o podręcznikach dla klas pierwszych zostanie przekazana przez nauczycieli prowadzących w pierwszym tygodniu września.

Ogłoszenie
Data dodania: 07.08.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

Z dnia 07 sierpnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych

(Dz. U 223 poz 1458 z późn zmianami)

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w Świdwinie

ul. Szczecińska 88      78 – 300 ŚWIDWIN

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KSIĘGOWOŚĆ -   ilość miejsc 1

1. Wymagania związane ze stanowiskiem, zgodne z opisem danego stanowiska:

a)    niezbędne:

-        wykształcenie minimum średnie ekonomiczne

-        staż pracy zgodnie z wymaganiami w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – 2 lata poświadczony świadectwem pracy

-        znajomość ustawy i rozporządzeń o finansach publicznych

-        znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych

-        znajomość przepisów ustawy Karta Nauczyciela

-        znajomość przepisów finansowania oświaty

-        znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

-        znajomość przepisów o ubezpieczeniach społecznych i zatrudnianiu pracowników

-        znajomość obsługi programu komputerowego księgowego, Microsoft Excel, Microsoft Word, oraz urządzeń biurowych

-        znajomość obsługi programu płatnik

-        znajomość obsługi programu bankowości internetowej przelewów elektronicznych

-        prawo jazdy kategorii „B” i umiejętność samodzielnego prowadzenia samochodu

b)    dodatkowe:

-        lojalność i zachowanie tajemnicy służbowej

-        dyspozycyjność, sumienność i obowiązkowość

-        komunikatywność, oraz dobra organizacja pracy

-        umiejętność pracy w zespole i współpodziale zadań

-        umiejętność pracy z młodzieżą szkolną w relacjach księgowych

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

-        ogólny zakres obowiązków pracowniczych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U 223 poz 1458) w tym:

-        prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej płacowej (listy płac, deklaracje, kartoteki i wynikające z tego inne czynności)

-        przekazywanie danych do Płatnika

-        rozliczenia z ZUS i Urzędem skarbowym w sprawach pracowniczych

-        archiwizowanie dokumentacji

3. Wymagane dokumenty

a)    życiorys (CV) z listem motywacyjnym z opisem dotychczasowej pracy zawodowej

b)    kwestionariusz osobowy (do pobrania na BIP strona ZSR CKP lub poniżej)

c)    kserokopia dokumentów podpisana imiennie przez kandydata za zgodność z oryginałem:

-        dowodu osobistego (ewentualne oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa UE lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

-        potwierdzających wykształcenie

-        potwierdzających umiejętności i kwalifikacje zawodowe

-        potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie i wymagany staż pracy

c)    oświadczenie kandydata o:

-        pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

-        braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

-        wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

4. Inne informacje

-        wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZSR CKP w miesiącu listopadzie 2016 i miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia wynosił mniej niż 6%

-        nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po terminie

-        w przypadku kiedy nie ma wymaganego okresu pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych obowiązuje odbycie służby przygotowawczej

-        wynagrodzenie i czas pracy zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników Zespołu Szkół Rolniczych w Świdwinie

-        w przypadku niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego

Dokumenty należy składać w Zespole Szkół Rolniczych (sekretariat Dyrektora) lub pocztą na adres: Zespół Szkół Rolniczych CKP 78 – 300 Świdwin ul. Szczecińska 88 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy”  w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 z podaniem numeru telefonu kontaktowego celem ewentualnego dalszego postępowania kwalifikacyjnego załączając do dokumentów KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (pobrać z BIP)

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zsrckp.com) oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Rolniczych

Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną odesłane pocztą w terminie do 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o wynikach naboru.

KLIKNIJ TUTUAJ ABY POBRAĆ OGŁOSZENIE

Informacja
Data dodania: 22.07.2019 r.

Informacja

Wykaz podręczników do klas I będzie dostępny na stronie szkoły.

Informacja
Data dodania: 20.06.2019 r.

Informacja

Dnia 21.06.2019 (piątek) szkoła czynna od godziny 8:00 do 15:00

Bogdan Pietrzak - wspomnienia
Data dodania: 12.06.2019 r.

Obrazy: pietrzak.jpg 

  Odszedł „swój człowiek”, osoba z olbrzymią wiedzą oraz niepowtarzalnym i bardzo pozytywnym podejściem do ucznia. Jego ironiczne „nikt nie powiedział, że będzie lekko” zapamięta chyba każdy z nas. To naprawdę wielka strata dla kolejnych pokoleń przyszłych informatyków.

Bartłomiej Derwisz, absolwent 2009

 

  Był człowiekiem z ogromną pasją i podejściem do każdego ucznia. Potrafił przekazać swoją ogromną wiedzę, którą wykorzystuję do dziś w swojej pracy zawodowej. Do szkoły przyszliśmy jako chłopcy, a opuściliśmy ją jako prawdziwi mężczyźni.

Igor Naumiec, absolwent 2010

 

  Człowiek o wielkim sercu, pasji do muzyki i pasji do nauczania. Spotkać nauczyciela z taką pasją, jaką miał Pan Bogdan, jest ciężko. Był dla mnie prawie jak ojciec – mogłam do Niego przyjść z każdym problemem i zawsze mi pomagał. Wymagał dużo, ale wsparcie jakim mnie otaczał było jeszcze większe. Po skończeniu szkoły, gdy przyjeżdżałam w odwiedziny, to zawsze był ze mnie dumny. Bez Niego Technikum Informatyczne już nigdy nie będzie takie samo. Dziękuję Panu za wszystko – za cudowne wspomnienia, za pomoc w osiągnięciu wykształcenia. Mam nadzieję, że Tam na górze będzie Pan również ze mnie dumny – postaram się Pana nigdy nie zawieść. Na zawsze zostanie Pan w moim sercu.

Kasia Walo, absolwentka 2013

 

  Jeden z nielicznych, którzy w trakcie mojej edukacji potrafił przyjąć rolę wychowawcy. Poza wielką wiedzą, którą przekazywał, potrafił inspirować i był wzorem dla wielu z nas.

Marek Woś, absolwent 2013

 

  Najlepszy człowiek jakiego miałem zaszczyt poznać, prawdziwy Facet z krwi i kości. Nie tylko nauczał, ale też wychowywał i robił z chłopców mężczyzn. Wielka strata dla rodziny, szkoły i wszystkich znajomych oraz przyjaciół.

Tomasz Kubisiak, absolwent 2015

 

  Nauczyciel, którego mądrości pamiętam do dziś, a swoim nauczaniem wpłynął na moje obecne życie.

Marcin Rabieko, absolwent 2011

 

  Kiedy Go jeszcze nie poznaliśmy, na lekcję i Jego wezwania szliśmy ze strachem. Kiedy już  poznaliśmy, rozmowom i śmiechom nie było końca. Wspaniały człowiek i motywator. Kiedyś rozważałam rezygnację z kierunku informatyka, powiedział do mnie „Weź Iśka, ty nie dasz rady?”. Był moim najlepszym wychowawcą, nauczycielem życia. Zawsze mogłam na Niego liczyć. Wiele Jego mądrości wykorzystam przy wychowaniu córki. 

Wiktoria Kołodziej, absolwentka 2015

 

  Pan Pietrzak był dla nas autorytetem. Był kreatywny, miał wiedzę na każdy temat, pasję do muzyki oraz wyjątkowe poczucie humoru. Jego żarty i anegdoty uczniowie opowiadają sobie wiele lat po zakończeniu szkoły. Jego odejście to wielka strata dla mojego pokolenia.

Sebastian Popal, absolwent 2018

 

  Zapamiętałem Pana Bogdana, jako osobę bardzo wesołą i cierpliwą, a przede wszystkim świetnego pedagoga. Potrafił przekazać wiedzę w sposób ciekawy co tylko zachęcało do cięższej pracy i zgłębiania omawianego zagadnienia. Nawet jeśli karcił, to w taki sposób żeby zapamiętać, a nie przeklinać pod nosem.

Przemysław Turowski, absolwent 2009

 

  „Informatyk to taka osoba, która dostając przepis zrobi wszystko…. .Nieważne czy jest to przepis na naprawę komputera czy upieczenie ciasta…”. Właśnie te słowa sprawiły, że nie boję się podjąć żadnego wyzwania… I za to Panu najmocniej dziękuję.

Mateusz Paszkiewicz, absolwent 2012

 

  Umiał docenić ucznia za najmniejszy postęp.

Damian Bogdański, absolwent 2009

 

  Jestem wdzięczna, że miałam ten zaszczyt być uczona przez Pana Bogdana. To właśnie On przekazał mi największą życiową mądrość. Zawsze podkreślał, że „nie ważne co robisz, musisz dać z siebie wszystko”, a słowo „nie potrafisz” nie istniało. Jako nauczyciel bardzo wymagający, motywujący do samorozwoju. Jako osoba - pełen charyzmy, z poczuciem humoru. Człowiek o ogromnej pasji nie zważający na to, co inni mu zarzucą. Zawsze przekonany i wierzący w to co robi. Tym mnie właśnie zaszczepił. Dzięki Panu kieruję się tym dzisiaj w moim życiu i wierzę, że człowiek jest w stanie osiągnąć wszystko. Pan już to zrobił. Dziękuję.

Patrycja Ganske, absolwentka 2014

 

  Nauczyciel stanowczy, ale potrafił być dla ucznia czasem jak „kolega”. Wysłuchał, wytłumaczył, doradził… . Ciągle uśmiechnięty, takim będziemy Pana Bogdana pamiętać.

Marlena Wiśniewska, absolwentka 2014

 

  Lubiłem chodzić do Niego na lekcje, można było się pośmiać i dużo dowiedzieć. Jak trzeba było to też potrafił pomóc. To jeden z tych fajnych nauczycieli. Po prostu.

Hubert Szymański, absolwent 2018

 

  Kiedy kończyłem pierwszy etap edukacji i musiałem wybrać dalszą drogę życia, nie wiedziałem jeszcze czego chcę. Wtedy do mojego małego świata przyjechał z rekrutacją Pan Bogdan.

  Pamiętam jakby to było wczoraj, pierwsza lekcja w pracowni D6, do klasy wchodzi Profesor i pierwsze zdanie jakie usłyszeliśmy brzmiało: „Wy nigdy nie będziecie informatykami”. Nogi się ugięły, padł na mnie blady strach. Pierwsza myśl - ucieczka. Na szczęście koledzy ze starszych roczników doradzili: wytrzymaj, nie bój się, będzie dobrze.

  Po skończeniu szkoły i zostaniu jej pracownikiem zawsze mogłem liczyć na pomoc ze strony Pana Bogdana. Już nie traktował mnie jak ucznia, lecz jak kolegę z pracy. Przekazywał mi wskazówki, które zawsze brałem do serca.

  Zawsze powtarzał: „Wiciu ucz się, bo ja wiecznie żył nie będę”.  Nie wiedziałem wtedy, że to tak szybko nastąpi.

  Profesorze, dziękuję.

Witold Borysiewicz, absolwent 2012

ZŁOTOUSTY :)

„Rycerze hardkoru walczą do oporu”.

„Programiści to Husaria w informatyce”.

„Last deskas of ratunkas”.

„Ty wcale nie musisz być informatykiem, jest tyle pięknych zawodów na świecie: grabarz, rzeźnik, szambo nurek”.

„Misiaczki, gimbaza się skończyła”.

„I pamiętajcie tutaj są zasady jak w oceanie: pierwszaki to plankton, a czwartaki to już rekiny informatyki”.

„Boisz się przyjść do tablicy? Wyobraź sobie, że tablica to facebook, a ty po prostu na nim piszesz”.

„Nigdy nie sądziłeś, że zwykły dop da ci tyle satysfakcji, co?”

„Jeśli nauka przeszkadza wam w realizacji młodzieńczych marzeń, to tam są drzwi”.

„Zawodnik obudzony w środku nocy powinien umieć to na blachę”.

„Założę się z Tobą o 100 kilometrów kiełbasy”.


INFORMACJA
Data dodania: 11.06.2019 r.

Msza święta żałobna Pana

Bogdana Pietrzaka

nastąpi 13.06.2019r.(czwartek),

o godzinie 14:00, w Kościele Garnizonowym.

Złożenie ciała odbędzie się

na starym cmentarzu.

Stażyści
Data dodania: 07.06.2019 r.

Jesteśmy na stażu z projektu unijnego.

Obrabiarki CNC robią za nas wszystko a my zarabiamy na wakacje. Chodźcie do nas do szkoły i za rok będziecie tak samo zarabiać ucząc się.

Obrazy newsów: staysta1.jpg