TECHNIKUM ŻYWIENIA i USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 

Obrazy: tz1.jpg

Obrazy: tz2.jpg

 

Obrazy: tz3.jpg

Nauka w zawodzie trwa 4 lata i obejmuje zajęcia ogólnokształcące, zawodowe teoretyczne oraz praktyczne. Zajęcia praktyczne odbywają się w szkolnych pracowniach gastronomicznych wyposażonych w profesjonalny sprzęt oraz w zakładach gastronomicznych umożliwiając rozwijanie umiejętności w naturalnych warunkach zawodowych.

 

Kończąc szkołę uzyskasz kwalifikacje zawodowe !!!