rekrutacja Egzamin zawodowe Egzamin zawodowe
Praktyki Zawodowe

Praktyka Zawodowa Dokumenty do Pobrania

UMOWY 

 

PROGRAMY PRAKTYK 

1.Program Praktyk Technikum Ekonomiczne kl 3  ( kliknij aby pobrać ) 

2.Program Praktyk Technikum Informatyczne kl 3   ( kliknij aby pobrać ) 

3.Program Praktyk Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych  kl 3  ( kliknij aby pobrać ) 

4.Program praktyk Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki kl. 3 (kliknij aby pobrać)

 

Program praktyk Technikum Ekonomiczne kl 4  (kliknij aby pobrać)

Program praktyk Technikum Informatyczne kl. 4 (kliknij aby pobrać)

Program praktyk Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych kl. 4 (kliknij aby pobrać)

Program praktyk Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki kl. 4 (kliknij aby pobrać)


Zaświadczenie na ocenę z praktyk ( kliknij aby pobrać ) 

Dzienniczek praktyk (kliknij tutaj)

Regulamin Praktyk ( kliknij aby pobrać )