rekrutacja Egzamin zawodowe Egzamin zawodowe
Technikum logistyczne

Logistyka z innowacją w służbach mundurowych

Technik logistyk -Nowoczesny zawód ! Najlepszy kierunek w dzisiejszych czasach – innowacyjny, przyszłościowy w każdej dziedzinie gospodarki, [transport samochodowy, kolejowy, lotniczy, kosmiczny, morski, śródlądowy ]. Kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej, z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania wielkich przedsięwzięć

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

LOGISTYK to specjalista w dziedzinie handlu i ekonomii. Jego zadaniem jest dostarczyć właściwy towar klientowi w zamówionej ilości i w jak najkorzystniej wynegocjowanej cenie w czasie do zaakceptowania przez obydwie strony. Logistyk zajmuje się więc głównie zarządzaniem procesem planowania i przepływu towarów od producenta do konsumenta. Zajmuje się magazynami i dostawą towarów. Zakresem obowiązków logistyka są więc zaopatrzenie, dystrybucja, komunikacja i transport różnych towarów.
Absolwenci logistyki zajmują stanowiska kierownicze i specjalistyczne w centrach handlowych, firmach transportowych, usługowych, w spedycji krajowej i zagranicznej.
Technik logistyk to kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej, z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania wielkich przedsięwzięć.

 

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów:

 • przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu;
 • monitorowania poziomu i stanu zapasów;
 • obsługiwania programów magazynowych;
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej;

W zakresie kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu:

 • planowania procesów transportowych; (transport samochodowy, kolejowy, lotniczy, morski, śródlądowy )
 • organizowania procesów transportowych;
 • dokumentowania procesów transportowych.
 • Do zadań logistyków należy także zarządzanie firmą pod kątem efektywności wykorzystania taboru transportowego.
 • MOŻLIWOŚĆ WYBORU JĘZYKA OBCEGO: ANGIELSKI, NIEMIECKI.

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: przedsiębiorstwa logistyczne, magazyny, centra logistyczne, centra dystrybucyjne oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

 

 

Logistyka wymaga coraz nowocześniejszych rozwiązań wspierających, organizacyjnych i technicznych, zwłaszcza w obszarze technologii komunikacyjnych i informacyjnych, automatycznego pozyskiwania danych i elektronicznej wymiany danych.

Perspektywy zawodowe

Uczniowie przygotowani będą do pracy:

– w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych (koordynując przepływ produktów i usług),
– w dużych sieciach handlowych (m.in. jako specjaliści ds. zamówień, transportu, magazynowania, gospodarowania zapasami, opakowaniami a także odpadami);
– w magazynach regionalnych i centralnych, centrach dystrybucji i kompleksowych centrach logistycznych oraz w firmach konsultingowych,
– w łańcuchach sieci dostaw towarów koordynując poszczególne działania logistyczne,
– w przedsiębiorstwach, miastach, gminach jako początkowi projektanci infrastruktury logistycznej,
– jako przedsiębiorcy pracujący na własny rachunek, prowadzący m.in. firmę logistyczną, hurtownię lub sklep.

Silną stroną Szkoły jest ścisła współpraca z zakładami pracy w zakresie kształcenia praktycznego – są to solidne, renomowane i liczące się na rynku firmy.

W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę m.in. na temat: procesów i technik produkcyjnych, zarządzania logistycznego, informatyki w zarządzaniu logistycznym, projektowania przestrzennego sieci logistycznych, technicznego przygotowania produkcji a także transportu technologicznego.

Partnerzy współpracujący z naszą szkołą w zakresie kształcenia praktycznego:

 • Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie
 • 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie]
 • Powiatowa Jednostka Straży Pożarnej
 • Nadleśnictwo Świdwin
  Obrazy: powiatfota.jpg
  Obrazy: listpowiat.jpgObrazy: strazbaza.jpgObrazy: liststraz.jpgObrazy: fotpolicja.jpgObrazy: listpolicja.jpgObrazy: fotbaza.jpgObrazy: listbaza.jpgObrazy: lasyfota.jpg
 • Obrazy: lasylist.jpg

 Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie, Pan Daniel Nowak podpisał list intencyjny z DINO Łobez, reprezentowanym przez Pana Romana Bartosiaka - Kierownika Centrum Dystrybucji Łobez