rekrutacja Egzamin zawodowe Egzamin zawodowe
Strzelnica szkolna

Strzelnica wirtualna w Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie

Trwają ostatnie prace związane z oddaniem do użytkowania wirtualnej strzelnicy. W wyremontowanym pomieszczeniu w budynku Zespołu Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie zamontowano już wszystkie elementy związane z systemem strzelnicy wirtualnej. System pod nazwą „Pojedynek” przeznaczony jest do nauki i doskonalenia umiejętności w zakresie:

- bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym manualnej jej obsługi;

- celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników mechanicznych i kolimatorów o „małych” powiększeniach;

- ćwiczeń w obserwacji - wykryciu, rozpoznaniu i identyfikacji celów;

- prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, ukazujących się, przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności;

- wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.

- strzelnica umożliwia jednoczesne szkolenie od jednej do czterech osób (każda wyposażona w pistolet lub karabinek) zależnie od rozmiaru wyświetlanego obrazu; przygotowywane i realizowane ćwiczenia cechuje możliwość stopniowania trudności od prostych strzelań statycznych i dynamicznych uwzględniających stopień zaawansowania szkolonych do wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania uwzględniających między innymi: dynamiczne korygowanie punktu celowania ze zmianą odległości do celu i przy jego poruszaniu, strzelenie do celów ukazujących się w reżimach czasowych, strzelanie przy zmiennych warunkach oświetlenia oraz przy ograniczonej widoczności;

- strzelnica posiada wyposażenie i  oprogramowanie do zautomatyzowanego, sieciowego zorganizowania strzelań (zawodów, rozgrywek strzeleckich) w ramach współzawodnictwa między użytkownikami tych samych urządzeń;

- strzelnica umożliwia rozwojową rozbudowę urządzenia o kolejne moduły poprzez łączenie, np. za pomocą sieci LAN, w celu rozszerzenia funkcjonalności szkoleniowej.

Zasada działania systemu opiera się na obserwacji ekranu przez kamerę i detekcji miejsca odbicia światła lasera wyemitowanego z modułu zamontowanego na broni treningowej. Analiza obrazu z kamery przeprowadzana jest przez odpowiednie moduły oprogramowania. Każde zarejestrowane przez kamerę trafienie w ekran rozpoczyna proces obliczania krzywej balistycznej lotu wirtualnego pocisku (zależnie od rodzaju broni i amunicji) oraz wygenerowanie jej w przestrzeni 3D, a następnie porównanie z celami 3D. Trafienia celu lub brak trafienia (uderzenie wirtualnego pocisku w ziemię) obrazowane są odpowiednio na ekranie.

Podmiotem zarządzającym strzelnicą wirtualną jest Zespół Szkół Rolniczych CKZ im. S. Żeromskiego w Świdwinie.

Od 1 lutego ze strzelnicy mogą nieodpłatnie korzystać uczniowie szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, a także organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz obronności państwa.

Strzelnica jest dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00.

 

Utworzenie strzelnicy było możliwe dzięki pozyskanej przez Powiat Świdwiński dotacji
z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie całkowita wartość przedsięwzięcia to 200.545,42 zł, w tym:

- dotacja celowa w wysokości 160.436,34 zł

- wkład własny w wysokości 40.109,08 zł

 

Zainteresowanych skorzystaniem ze strzelnicy zapraszamy do kontaktu:

Zespół Szkół Rolniczych CKZ im. S. Żeromskiego w Świdwinie

ul. Szczecińska 88

78-300 Świdwin

tel. 94 365 25 82