rekrutacja Egzamin zawodowe Egzamin zawodowe
Egzaminy zawodowe

 INFORMACJE O PRZEBIEGU EGZAMINÓW ZAWODOWYCH :

1. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym dla uczniów i absolwentów

2. Informacje o przebiegu egzaminu zawodowego dla uczniów i absolwentów

 

INSTRUKCJA AKTYWACJI KONTA ZDAJĄCEGO W SIOEPKZ

Zdający konto aktywuje pod adresem: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/aktywacja

Kod aktywacyjny ważny jest przez 30 dni. Zdający otrzymuje go automatycznie na podany w deklaracji adres poczty elektronicznej – przeważnie trafia do folderu SPAM.

Po aktywowaniu konta loguje się w portalu zdającego:
https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl lub https://poznan.epkz.cke.edu.pl – i po zalogowaniu:
• wybiera z menu ZMIANA HASŁA w celu ustanowienia nowego hasła;
• wybiera z menu MOJE DANE w celu aktualizacji swoich danych osobowych;
• wybiera z menu EGZAMINY w celu uzyskana informacji o terminach i wynikach swoich egzaminów
• wybiera z menu DEKLARACJE I WNIOSKI w celu uzyskania informacji o dokumentach złożonych do OKE
• wybiera z menu SZKOLENIOWY EGZAMIN ELEKTRONICZNY w celu przeprowadzenia egzaminu szkoleniowego, a następnie wybiera operację Przejdź do egzaminu dla Egzamin szkoleniowy nr 1

Na portalu zdającego sprawdzamy wyniki egzaminów we wskazanym wcześniej terminie.

 

DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE / EGZAMINU ZAWODOWEGO


DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO
dla ucznia
 / absolwenta który zdaje egzamin z kwalifikacji trzyliterowych (2019)

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO dla absolwenta który zdaje egazmin w kwalifikacji dwuliterowej (2017) 


Deklaracje należy złożyć:

-  do 7 lutego aby przystąpić do egzaminu/poprawki/w CZERWCU

- do 15 września aby przystąpić do egzaminu/poprawki/w STYCZNIU (nie do wszystkich kwalifikacji)


HARMONOGRAMY - ETAP PISEMNY

sesja LATO (czerwiec)  2024

 

UWAGA! Na egzamin każdy zdający powinien mieć przy sobie: dokument tożsamości, długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty

NA EGZAMIN PRZYCHODZIMY NA 30 MINUT PRZED WYZNACZONĄ GODZINĄ

(kliknij w link/wpis aby pobrać/wyświetlić zawartość)


 

EKA.05  PISEMNY            absolwent/osoby poprawiajace egzamin TE

ROL.08  PISEMNY            absolwent/osoby poprawiajace egzamin TMRiA


ROL.02  PISEMNY            klasa 3 MO (BSIS) +absolwent/osoby poprawiające egz. 

HGT.02  PISEMNY            klasa 3 KUCHARZ (BSIS)  

 

EKA.04  PISEMNY            klasa 3 TE

HGT.02  PISEMNY            klasa 3 a, b TŻiUG

ROL.02  PISEMNY            klasa 3 TMRiA

INF.02    PISEMNY            klasa 3 TI /+osoby poprawiające egzamin

 

ROL.02 PISEMNY            słuchacze KKZ

ROL.08 PISEMNY            słuchacze KKZ

 

HARMONOGRAMY - ETAP PRAKTYCZNY
sesja LATO (czerwiec) 2024

UWAGA! Na egzamin każdy zdający powinien mieć przy sobie: dokument tożsamości, długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty, ołówek, linijkę, gumkę, ekierkę. Na egzamine w  kwalifikacji ROL.02 (TMRiA, MO) oraz HGT.02 (TŻiUG, K)  obowiazuje strój roboczy. Dodatkowo dla kwalifikacji HGT.02 obowiązkowo należy mieć przy sobie aktualne badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych

NA EGZAMIN PRZYCHODZIMY NA 30 MINUT PRZED WYZNACZONĄ GODZINĄ

 (kliknij w link/wpis aby pobrać/wyświetlić zawartość)

 

EKA.04  PRAKTYCZNY         klasa 3 TE

INF.02    PRAKTYCZNY         klasa 3  TI + osoby poprawiające egzamin

HGT.02  PRAKTYCZNY         klasa 3 a,b TŻiUG

ROL.02 PRAKTYCZNY          klasa 3 TMRiA

 

HGT.02 PRAKTYCZNY          klasa 3 KUCHARZ (BSIS) + osoby z zewnątrz

ROL.02 PRAKTYCZNY          klasa 3 MO (BSIS)

 

ROL.08  PRAKTYCZNY          TMRiA absolwenci/osoby poprawiające egzamin

HGT.12  PRAKTYCZNY          TŻiUG absolwenci/osoby poprawiające egzamin

EKA.05  PRAKTYCZNY          TE absolwenci/osoby poprawiające egzamin

INF.03    PRAKTYCZNY          TI absolwenci/osoby poprawiające egzamin

 

MG.42   PRAKTYCZNY          absolwenci/osoby poprawiające egzamin TMRiA

EE.09    PRAKTYCZNY          absolwenci/osoby poprawiające egzamin TI


ROL.02 PRAKTYCZNY           słuchacze KKZ 

ROL.08 PRAKTYCZNY           słuchacze KKZ /osoby poprawiające