rekrutacja Egzamin zawodowe Egzamin zawodowe
Praktyki Zawodowe

Praktyka Zawodowa Dokumenty do Pobrania

UMOWY 

1. Umowa Technikum Ekonomiczne KL. 3 ( strona 1 kliknij aby pobrać ) (strona 2 kliknij aby pobrać)

2. Umowa Technikum Informatyczne KL. 3 (strona 1  kliknij aby pobrać ) (strona 2 kliknij aby pobrać)

3Umowa Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych KL. 3 (str. 1 kliknij aby pobrać) (str. 2 kliknij aby pobrać)

4. Umowa Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki kl.3 (str. 1 kliknij aby pobrać) (str. 2 kliknij aby pobrać)

5. Umowa Technikum Ekonomiczne KL. 4  (strona 1  kliknij aby pobrać ) (strona 2 kliknij aby pobrać)

6. Umowa Technikum Informatyczne KL. 4 (strona 1 kliknij aby pobrać ) (strona 2 kliknij aby pobrać) 

7.Umowa Technikum  Żywienia i Usług Gastronomicznych KL. 4 (strona 1 kliknij aby pobrać) (strona 2 kliknij aby pobrać)

8.Umowa Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki kl.4 (str. 1 kliknij aby pobrać) (str. 2 kliknij aby pobrać)

 

 

PROGRAMY PRAKTYK 

1.Program Praktyk Technikum Ekonomiczne kl 3  ( kliknij aby pobrać ) 

2.Program Praktyk Technikum Informatyczne kl 3   ( kliknij aby pobrać ) 

3.Program Praktyk Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych  kl 3  ( kliknij aby pobrać ) 

4.Program praktyk Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki kl. 3 (kliknij aby pobrać)

 

Program praktyk Technikum Ekonomiczne kl 4  (kliknij aby pobrać)

Program praktyk Technikum Informatyczne kl. 4 (kliknij aby pobrać)

Program praktyk Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych kl. 4 (kliknij aby pobrać)

Program praktyk Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki kl. 4 (kliknij aby pobrać)


Zaświadczenie na ocenę z praktyk ( kliknij aby pobrać ) 

Dzienniczek praktyk (kliknij tutaj)

Regulamin Praktyk ( kliknij aby pobrać )