Praktyki Zawodowe

Praktyka Zawodowa Dokumenty do Pobrania

 

Ogólne wytyczne do Praktyk ( kliknij aby pobrać ) 


Umowa Technikum Ekonomiczne strona 1 ( kliknij aby pobrać ) 

Umowa Technikum Ekonomiczne strona 2 ( kliknij aby pobrać ) 

 

Umowa Technikum Informatyczne strona 1 ( kliknij aby pobrać ) 

Umowa Technikum Informatyczne strona 2 ( kliknij aby pobrać ) 


Umowa Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych strona 1 ( kliknij aby pobrać ) 

Umowa Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych strona 2 ( kliknij aby pobrać ) 


Umowa Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki kl.2 strona 1 ( kliknij aby pobrać ) 

Umowa Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki kl.2 strona 2 ( kliknij aby pobrać )


 

Program Praktyk Technikum Ekonomiczne kl 3  ( kliknij aby pobrać ) 

Program Praktyk Technikum Informatyczne kl 3   ( kliknij aby pobrać ) 

Program Praktyk Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych  kl 3  ( kliknij aby pobrać ) 

Program praktyk Technikum Ekonomiczne kl 2  (kliknij aby pobrać)

Program praktyk Technikum Informatyczne kl. 2 (kliknij aby pobrać)

Program praktyk Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych kl. 2 (kliknij aby pobrać)

Program praktyk Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki kl. 2 (kliknij aby pobrać)


Zaświadczenie na ocenę z praktyk ( kliknij aby pobrać ) 


Regulamin Praktyk ( kliknij aby pobrać )