Praktyki Zawodowe

Praktyka Zawodowa Dokumenty do Pobrania


Umowa Technikum Ekonomiczne ( strona 1 kliknij aby pobrać ) (strona 2 kliknij aby pobrać)


Umowa Technikum Informatyczne KL. 2 (strona 1  kliknij aby pobrać ) (strona 2 kliknij aby pobrać)

Umowa Technikum Informatyczne KL. 3 (strona 1 kliknij aby pobrać ) (strona 2 kliknij aby pobrać)

 

Umowa Technikum Informatyczne KL. 2 (strona 1 kliknij aby pobrać ) (strona 2 kliknij aby pobrać) 

Umowa Technikum Informatyczne KL. 3 (strona 1 kliknij aby pobrać ) (strona 2 kliknij aby pobrać)

 

Umowa Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych (str. 1 kliknij aby pobrać ) (str. 2 kliknij aby pobrać)

 

Umowa Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki kl.2 (str. 1 kliknij aby pobrać) (str. 2 kliknij aby pobrać)

 

Program Praktyk Technikum Ekonomiczne kl 3  ( kliknij aby pobrać ) 

Program Praktyk Technikum Informatyczne kl 3   ( kliknij aby pobrać ) 

Program Praktyk Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych  kl 3  ( kliknij aby pobrać ) 

Program praktyk Technikum Ekonomiczne kl 2  (kliknij aby pobrać)

Program praktyk Technikum Informatyczne kl. 2 (kliknij aby pobrać)

Program praktyk Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych kl. 2 (kliknij aby pobrać)

Program praktyk Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki kl. 2 (kliknij aby pobrać)


Zaświadczenie na ocenę z praktyk ( kliknij aby pobrać ) 

Dzienniczek praktyk (kliknij tutaj)

Regulamin Praktyk ( kliknij aby pobrać )