Praktyki Zawodowe

Praktyka Zawodowa Dokumenty do Pobrania

 

Ogólne wytyczne do Praktyk ( kliknij aby pobrać ) 


Umowa Technikum Ekonomiczne strona 1 ( kliknij aby pobrać ) 

Umowa Technikum Ekonomiczne strona 2 ( kliknij aby pobrać ) 

 


Umowa Technikum Informatyczne strona 1 ( kliknij aby pobrać ) 

Umowa Technikum Informatyczne strona 2 ( kliknij aby pobrać ) 


Umowa Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych strona 1 ( kliknij aby pobrać ) 

Umowa Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych strona 2 ( kliknij aby pobrać ) 


Umowa Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki kl.2 strona 1 ( kliknij aby pobrać ) 

Umowa Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki kl.2 strona 2 ( kliknij aby pobrać )


 

Umowa KUCHARZ kl. 2 -BSIS strona 1 (kliknij aby pobrać)

Umowa KUCHARZ kl. 2 -BSIS strona 2 (kliknij aby pobrać)

 

Umowa MECHANIK -OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH kl. 2 - BSIS strona 1 (kliknij aby pobrać ) 

Umowa MECHANIK -OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH kl. 2 - BSIS strona 2 (kliknij aby pobrać ) 


Program Praktyk Technikum Ekonomiczne kl 3  ( kliknij aby pobrać ) 

Program Praktyk Technikum Informatyczne kl 3   ( kliknij aby pobrać ) 

Program Praktyk Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych  kl 3  ( kliknij aby pobrać ) 

Program praktyk Technikum Ekonomiczne kl 2  (kliknij aby pobrać)

Program praktyk Technikum Informatyczne kl. 2 (kliknij aby pobrać)

Program praktyk Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych kl. 2 (kliknij aby pobrać)

Program praktyk Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki kl. 2 (kliknij aby pobrać)

Program praktyk Kucharz kl. 2 BSIS  (kliknij aby pobrać)

Program praktyk MOPiMR kl. 2  BSIS (kliknij aby pobrać)


Zaświadczenie na ocene z praktyk ( kliknij aby pobrać ) 


Regulamin Praktyk ( kliknij aby pobrać )