rekrutacja Egzamin zawodowe Egzamin zawodowe
Plan Zajęć KKZ

HARMONOGRAM ZJAZDÓW DLA KWALIFIKACJI  ROL.02.  oraz  ROL.08 

w zawodzie TMRiA -Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 (uprawnienia rolnicze)

ROL.02 - Eksploatacja pojazdów, maszyn, urzadzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 

ROL.08 -  Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie


SEMESTR III  kontynuacja od stycznia 2023

Zajęcia odbywają się na warsztatach szkolnych  (sala w1/w2)

03.02.2024 (sobota) ROL.02 godz.  9:00-14:00; ROL. 08 godz. 14:00-18:00;

17.02.2024 (sobota)  ROL.02 godz. 9:00-14:00; ROL. 08 godz. 14:00-18:00;

02.03.2024 (sobota)  ROL.02 godz. 9:00-14:00; ROL. 08 godz. 14:00-18:00;

16.03.2024 (sobota)  ROL.02 godz. 9:00-14:00; ROL. 08 godz. 14:00-18:00;

06.04.2024 (sobota)  ROL.02 godz. 9:00-14:00; ROL. 08 godz. 14:00-18:00;

20.04.2024 (sobota)  ROL.02 godz. 9:00-14:00; ROL. 08 godz. 14:00-18:00;

11.05.2024 (sobota)  ROL.02 godz. 9:00-14:00; ROL. 08 godz. 14:00-18:00;

25.05.2024 (sobota)  ROL.02 godz. 9:00-14:00; ROL. 08 godz. 14:00-18:00;

 

UWAGA!  DO DNIA 7 LUTEGO 2024 NALEŻY ZŁOŻYĆ W SZKOLE DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO 

PRZYPOMINAM RÓWNIEŻ O OBOWIĄZKU ROZLICZENIA SIE Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA KWALIFIKACJI ROL.08 W TERMINIE DO 14 KWIETNIA 2024

DOKUMENTACJA DOSTĘPNA DO POBRANIA W ZAKŁADCE KKZ -DOKUMENTY DO POBRANIA


SEMESTR II rozpoczynający od września 2023 

Zajecia odbywają się w budynku głównym szkoły oraz na warsztatach

 

10.02.2024 (sobota)      ROL.02 godz. 8:15 - 17:05 warsztaty szkolne sala w1/w2

11.02.2024 (niedziela)   ROL.08 godz. 8:15 - 17.05 warsztaty szkolne sala w1/w2

24.02.2024 (sobota)      ROL.02 godz. 8:15 - 17:05 warsztaty szkolne sala w1/w2

25.02.2024 (niedziela)   ROL.08 godz. 8:15 - 17.05 warsztaty szkolne sala w1/w2

09.03.2024 (sobota)      ROL.02 godz. 8:15 - 17:05 warsztaty szkolne sala w1/w2

10.03.2024 (niedziela)   ROL.08 godz. 8:15 - 17.05 warsztaty szkolne sala w1/w2

23.03.2024 (sobota)      ROL.02 godz. 8:15 - 17:05 warsztaty szkolne sala w1/w2

24.03.2024 (niedziela)   ROL.08 godz. 8:15 - 17.05 warsztaty szkolne sala w1/w2

13.04.2024 (sobota)      ROL.02 godz. 8:15 - 17:05 warsztaty szkolne sala w1/w2

14.04.2024 (niedziela)   ROL.08 godz. 8:15 - 17.05 warsztaty szkolne sala w1/w2

27.04.2024 (sobota)      ROL.02 godz. 8:15 - 17:05 warsztaty szkolne sala w1/w2

28.04.2024 (niedziela)   ROL.08 godz. 8:15 - 17.05 warsztaty szkolne sala w1/w2

04.05.2024 (sobota)      ROL.02 godz. 8:15 - 17:05 warsztaty szkolne sala w1/w2 

05.05.2024 (niedziela)   ROL.08 godz. 8:15 - 17.05 warsztaty szkolne sala w1/w2 

12.05.2024 (niedziela)   ROL.02 godz. 8:00 - 12:30 warsztaty szkolne sala w1/w2 

18.05.2024 (sobota)      ROL.08 godz. 8:15 - 17.05 warsztaty szkolne sala w1/w2 

26.05.2024 (niedziela)   ROL.02 godz. 8:00 - 12:20 warsztaty szkolne sala w1/w2; 
                                        ROL.08 godz. 12:40 - 17.05  warsztaty szkolne w1/w2

01.06.2024 (sobota)       ROL.02 godz. 8:15 - 17:05 warsztaty szkolne sala w1/w2

02.06.2024 (niedziela)   ROL.08 godz. 8:15 - 17.05 warsztaty szkolne sala w1/w2

09.06.2024 (niedziela)   ROL.02 godz. 8:00 - 12:20 warsztaty szkolne sala w1/w2;
                                        ROL.08 godz. 12:40 - 17.05  warsztaty szkolne w1/w2

15.06.2024 (sobota)      ROL.02 godz. 8:15 - 17:05 warsztaty szkolne sala w1/w2 

16.06.2024 (niedziela)   ROL.08 godz. 8:15 - 17.05 warsztaty szkolne sala w1/w2

 

UWAGA dla sem. II !!!

W przerwie międzysemestralnej trwającej od lipca do września 2024 roku, należy odbyć obowiązkową PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ dla kwalifikacji ROL.08

DOKUMENTACJA DOSTĘPNA DO POBRANIA W ZAKŁADCE KKZ - DOKUMENTY DO POBRANIA

Wypełnioną, podpisaną dokumentację należy dostarczyć do 08.09.2024r.:

- do szkoły osobiście (sekretariat) lub

- wysłać pocztą tradycyją na adres szkoły: ZSR CKZ  ul. Szczecińska 88 ,  78-300 Świdwin lub

- wysłać skany pocztą elektroniczną na aders e-mail: kkzzsrckp@interia.pl

Pełna dokumentacja praktyk dostarczona do szkoy ma zawierać: umowę, dzienniczek praktyk, zaświadczenie o ukonczeniu praktyki, oświadczenie o ubezpieczeniu