rekrutacja Egzamin zawodowe Egzamin zawodowe
Sadzenie Dębów Katyńskich

Obrazy: katy1.jpg

10 Listopada 2009r. Miał miejsce akt posadzenia dębu dla upamiętnienia ofiar zbrodni katyńskiej, a w szczególności porucznika Wojska Polskiego Jana Ziółkowskiego. Jest to część ogólnopolskiej akcji pod nazwą „Katyń- ocalić od zapomnienia”. Polega ona na posadzeniu na terenie całej Polski, w parkach, na skwerach, przy szkołach i w innych miejscach 21 473 drzew z okazji 70 rocznicy zbrodni, która przypada w 2010 roku. Jeden dąb to jedno nazwisko z listy katyńskiej. Honorowy patronat nad akcją objął prezydent RP Lecz Kaczyński.

Sadzenie Dębów Katyńskich Ma także wymiar edukacyjny. Chodzi o to , aby pamięć o straszliwej zbrodni sprzed 69 lat była żywa nie tylko wśród starszego pokolenia, ale przede wszystkim, aby była znana młodym ludziom, dlatego opiekunami Dębu Pamięci w naszym mieście będą uczniowie ZSR CKP w Świdwinie.    

Obrazy: katy.jpgW całej Polsce jest akcja sadzenia DĘBÓW PAMIĘCI, która polega na posadzeniu w parkach, na skwerach itp. 21473 tysięcy na 70 rocznicę zbrodni katyńskiej, czy lido roku 2010. Jeden DĄB to jedno nazwisko z listy katyńskiej. Stowarzyszenie Parafiada z Warszawy opracowało projekt, nad którym patronat honorowy przejął prezydent RP Lech Kaczyński. Uczestnicy projektu zobowiązują się do opieki nad DĘBEM oraz upamiętnienia na terenie placówki oficera – ofiarę zbrodni. Nieodzownym w miarę możliwości będzie dotarcie do życiorysu- na dowód pamięci w imię prawdy. Program opatrzony jest mottem ze słów Jana Pawła II: „Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zgubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu prawdy, która go przerasta, ale która równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie”.

Organizatorzy projektu pragną, aby młode pokolenie realizujące swoje życiowe pasje i ambicje już w zintegrowanej Europie, różnorodnej kulturowo, potrafiło być dumne ze swych korzeni i otaczać szacunkiem pamięć Polaków- bohaterów. Również w naszej szkole 4.11.2009r. posadzono dąb upamiętniający jedną z ofiar tej strasznej zbrodni. Dębem opiekować się będą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Dąb Pamięci posadzony przed szkołą poświęcony jest pamięci porucznika Jana Ziółkowskiego s. Leopolda urodzonego w Warszawie 23.03.1903r, a zamordowanego strzałem w tył głowy w Katyniu w 1940r. Uroczystość sadzenia Dębów Pamięci rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym MBNP w Świdwinie, którą odprawił ksiądz Piotr Rodak w asyście ks. Piotra Woźniaka, który wygłosił też homilię. 

Bezpośrednio po mszy zaproszeni goście, dyrekcja, nauczyciele i cała młodzież udali się na teren szkoły, aby dokonać posadzenia dębu. Symbolicznie posadzenia dokonali: Starosta Powiatowy Mirosław Majka, Dyrektor Andrzej Muchorowski oraz przedstawiciel społeczności szkolnej. Uroczystość zakończyła część artystyczna przygotowana przez nauczyciela języka polskiego Damiana Zwolińskiego. Wszyscy zebrani mogą też obejrzeć wystawę o zbrodni katyńskiej, która czynna będzie do dnia 13.11.2009. Pochylamy się z szacunkiem nad mogiłami ofiar zbrodni katyńskiej, uczestnicząc z powagą w projekcie edukacyjnym ku pamięci ofiar Katynia, Starobielska, Ostaszkowa. Chcemy, aby pamięć tej straszliwej zbrodni sprzed 69 lat była żywa w pokoleniach polskiego narodu.

Koordynator Projektu Dorota Lewandowska

Obrazy: bb_296.jpg