rekrutacja Egzamin zawodowe Egzamin zawodowe
TECHNIKUM INFORMATYCZNE

Zawód TECHNIK INFORMATYK należy do grupy zawodów najbardziej poszukiwaanych na rynku pracy zarówno w Polsce jak i za granicą. Uczniowie technikum informatycznego zdobywają wiedzę w czterech podstawowych kierunkach zawodu:

Obrazy: technikum_informatyczne.gif

  • budowa i naprawa sprzętu komputerowego
  • budowa i administracja systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi
  • tworzenie i zarządzanie stronami internetowymi
  • tworzenie i zarządzanie bazami danych

 

W trakcie nauki uczniowie zapoznają się z podstawami elektroniki, techniki cyfrowej, budową komputera i jego podzespołów. Absolwent technikum zdobywa podstawą wiedzę na temat budowy i obsługi sieci komputerowy oraz zdobywa umiejętność tworzenia i administrowania stronami WWW. Każdy z absolwentów zdobywa wiedzę na temat programowania w różnych językach ; C++, JavaScript, PHP oraz językach związanych z tworzeniem stron internetowych i zarządzających bazami danych. Zajęcia odbywają się w cyklach teoretycznych - wykłady oraz praktycznym - ćwiczenia, pracownie. szkoła w pełni przygotowuje do egzaminów państwowych, w wyniku których, absolwent otrzymuje uprawnienia zawodowe i tytuł technika informatyka.

 

Obrazy: technikum_informatyczne2.jpg