rekrutacja Egzamin zawodowe Egzamin zawodowe
Projekt Zdobyć zawód

Obrazy: unia_2.png

 

Tytuł projektu: „Zdobyć zawód a nie być zawiedzionym 2”

Numer projektu: RPZP.08.06.00-32-K032/19

Cel projektu:

Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

Planowane efekty:

Podniesienie jakości ofert kształcenia i szkolenia zawodowego oraz wzbogacenie ofert edukacyjnej 2 szkół ponadgimnazjalnych  z terenu powiatu świdwińskiego w okresie 2020 – 2022, wyposażenie  uczniów i nauczycieli w kwalifikacje zawodowe i kompetencje ogólne pożądane na rynku pracy.

 1. Doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli
 2. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje zawodowe.
 3. Podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów.
 4. Praktyki zawodowe organizowane przez pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów ZSZ oraz staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami.
 5. Doposażenie pracowni
 6. Doradztwo edukacyjno – zawodowe.

Wartość projektu: 1 358 208,00 zł.

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 154 476,80 zł.


Obrazy newsów: stopka_projekt.jpg


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO  UCZESTNICTWA W NOWYM PROJEKCIE UNIJNYM

Informujemy że rozpoczynamy nabór naszych uczniów do uczestnictwa
w nowym (trzecim) projekcie unijnym wsparcia szkolnictwa zawodowego pn „Zdobyć zawód a nie być zawiedzionym 2” nr RPZP.08.06.00.32-K032/19-00 na rok szkolny 2020/2021 oraz lata następne. KAŻDY (naprawdę każdy!!!) uczeń naszego Zespołu Szkół Rolniczych (4 kierunki technikum oraz 2 kierunki ZSZ) może zostać objętym tym projektem i otrzymać wsparcie w następujących kategoriach:

 1. Staże zawodowe – 4 tygodnie płatne 2.400,- brutto, plus ubranie robocze (250,- dla technikum mechanizacji rolnictwa) oraz zwrot kosztów dojazdów na staż
 2. Stypendium naukowe za wyniki w nauce w kwocie 800,- płatne co miesiąc
 3. Bezpłatne kursy na prawo jazdy kategorii B,
 4. Bezpłatne kursy, w tym na obsługę wózków widłowych, oraz sterowania obrabiarkami numerycznymi CNC, informatyczne, ekonomiczne, programowania, baristy, barmański itp
 5. Bezpłatny kurs nauki języków obcych zawodowych zakończony certyfikatem wiedzy
 6. Zajęcia doskonalące z matematyki do matury
 7. Przygotowanie na studia we współpracy z uczelniami wyższymi
 8. Doradztwo zawodowe
 9. Wyjazdy zawodoznawcze, wycieczki do zakładów pracy, spotkania z pracodawcami, wyjazdy szkoleniowe na uczelnie wyższe 

Projekt trwać będzie przez 2 lata i obejmować będą również  tych uczniów którzy dopiero w tym roku 2020/2021 rozpoczną naukę w naszym Zespole Szkół Rolniczych. 

Informacji udzielają i przyjmują zapisy do dnia 29 maj 2020:

Krzysztof Mich - sala gimnastyczna (nowa)

 

 

 

Obrazy newsów: stopka_projekt.jpg