rekrutacja Egzamin zawodowe Egzamin zawodowe
Procedury bezpieczeństwa gabinet pedagoga

Procedury Bezpieczeństwa w celu minimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w gabinecie pedagoga – 2020/21

Poniższe wytyczne odnoszą się do gabinetu pedagoga na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Celem wdrażanych procedur jest:

1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa Pedagoga, nauczycieli i uczniów oraz rodziców .

2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia Pedagoga oraz osób korzystających z jego usług.

 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie gabinetu w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

I. Zapewnienie bezpieczeństwa Pedagoga i osób korzystających z gabinetu.

 1. Ograniczenie do niezbędnego minimum ilości spotkań w gabinecie. Preferowany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

2. Na spotkania z pedagogiem Rodzice zobowiązani są do wcześniejszego ustalenia wizyty, aby zmniejszyć liczbę osób przebywających w tym samym czasie w gabinecie i na korytarzu.

3.  W gabinecie może przebywać tylko Pedagog i jeden Rodzic (w uzasadnionych przypadkach dwóch). W razie konieczności udziału większej liczby osób spotkania będą się odbywać w pomieszczeniu o większej powierzchni np. w sali lekcyjnej.

 4. Spotkania są przeprowadzane z zachowaniem rekomendowanych odległości pomiędzy osobami (zalecane co najmniej 1,5 m między osobami). Po każdym spotkaniu następuje wietrzenie pokoju i dezynfekcja.

 5. Dystans ten może być zmniejszony wtedy, gdy wymaga tego dana sytuacja lub stosowane są inne środki ochrony indywidualnej (maseczka, przyłbica, rękawiczki).

7. W pomieszczeniu umieszczony jest płyn do dezynfekcji w celu odkażenia dotykanej powierzchni po każdej wizycie.

 8. Rodzic zostaje poinformowany o tym, że nie może przyjść na umówioną wizytę jeśli:

a) występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,

b) jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,

c) zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,

d) w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.

10. Wytyczne dla Pedagoga:

a) Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować stosownym preparatem.

b) Używać środków ochrony indywidualnej, w tym:

• maseczki ochronnej, a w razie konieczności także przyłbic lub gogli lub zastępczo innych rozwiązań spełniających funkcję ochrony oczu;

 • rękawiczek jednorazowych.

 c) Jeżeli wymaga tego specyfika spotkania, można zrezygnować z części powyższych elementów, postępując przy tym zgodnie z praktyką bezpieczeństwa:

• Regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

 • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

• Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

 • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy.

• Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

II. Zapewnienie bezpieczeństwa w gabinecie.

1. Umawianie wizyt następuje zdalnie. Przyjmowanie Rodziców następuje wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych: telefon, e-mail.

 2. W widocznym miejscu zostały umieszczone informacje o przyjętych środkach ochrony i procedurach, tak, aby można było zapoznać  się z nimi przed wejściem do gabinetu.

3. Osoby przychodzące do pedagoga muszą być bezwzględnie zdrowe. W przypadku, gdy Rodzic/Opiekun prawny bądź dziecko mają objawy infekcji (katar, kaszel, gorączka, bóle mięśni, biegunka, bóle brzucha itp.) są zobowiązani do odwołania wizyty.

5. Rodzice/ opiekunowie prawni i inne osoby z zewnątrz wchodzą do szkoły i do gabinetu punktualnie na umówione spotkanie o określonej godzinie.

6.  W celach konsultacyjnych, interwencyjnych czy też mediacyjnych  w gabinecie mogą przebywać wraz z uczniami ich rodzice/ prawni opiekunowie (nie więcej niż trzy osoby).

 7. Rodzice i inne osoby z zewnątrz zobowiązani są do noszenia osłony nosa i ust oraz rękawic ochronnych na terenie obiektu, szczególnie we wspólnej przestrzeni .

8. W przypadku występowania objawów infekcji (gorączka, kaszel, wysypka, uczucie duszności, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe) pedagog postępuje wówczas według wytycznych- Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby zakażenia koronawirusem.

III. Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć terapeutycznych/spotkań z uczniami.

  1. Uzniowie, po wejściu do gabinetu, myją lub dezynfekują ręce. 
  2. Uczniowie w gabinecie mogą zdjąć maseczki,  zajmują wyznaczone miejsce w czasie zajęć, nie chodzą po gabinecie bez koniecznej potrzeby.
  3. Po zakończonych zajęciach uczniowie myją ręce i opuszczają gabinet.
  4.  Po zakończonych zajęciach, nauczyciel przeprowadza dezynfekcję pomocy wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę.