rekrutacja Egzamin zawodowe Egzamin zawodowe
Plan zajęć branżowa 2

 

PLAN ZAJĘĆ w BRANŻOWEJ SZKOLE II STOPNIA w semstrze II
w roku szkolnym 2023-2024

dla kwalifikacji ROL.08 w zawodzie TMRiA 

oraz 

dla kwalifikacji  HGT.12 w zawodzie TŻiUG

kliknij w link aby pobrać wersja exel

kliknij w link aby pobrać wersja pdf

 

Termin składania prac kontrolnych z przedmiotów

ogólnokształcących za semestr II mija 12.05.2024r

 

 

UWAGA !!!!!!

Po ukończeniu (zaliczeniu egzaminów) semestru II w tzw. przerwie międzysemestralnej trwajacej od  lipca do września 2024r. należy odbyć PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ
w gospodarstwie/przedsiębiorstwie związanym z nauczanym kierunkiem.

TMRiA odbywa praktyki w gospodarstwie rolnym;
TŻiUG odbywa praktyki w zakładzie gastronomicznym.

Aby zaliczyć praktykę zawodową należy ze strony szkoły
w zakładce BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA - PLIKI DO POBRANIA  pobrać UMOWĘ, DZIENNICZEK, ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU PRAKTYKI, OŚWIADCZENIE O UBEZPIECZENIU i wszystko wypełnione i podpisane dostarczyć do szkoły najpóźniej 08.09.24r. Tematy które należy wpisywać do dzienniczka są również dostępne do pobrania jako ZAKRES MATERIAŁU PRAKTYKI ZAWODOWEJ