Aktualności
PLAN LEKCJI
Data dodania: 31.08.2020 r.

Uwaga - Plan lekcji! -


OBOWIĄZUJĄCY OD


28.09.2020r.

 

Poniżej dostępna jest nowa wersja planu, która

obowiązywać będzie 


od 28 września 2020r. do 23 pazdziernika 2020r.


Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.


Plan lekcji - Uczniowie (pobierz TUTAJ)

Plan lekcji - Nauczyciele (pobierz TUTAJ)

Laureatem Olimpiady Tematycznej
Data dodania: 28.09.2020 r.

 

 

 

Świdwiński Talent

 

 

Uczeń ZSR CKZ w Świdwinie- Michał Włodarczyk Laureatem Olimpiady Tematycznej

 

 

 

 

        Młodzież ZSR CKZ w Świdwinie corocznie uczestniczy w Olimpiadzie Przedmiotowej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. To Olimpiada tematyczna adresowana do zafascynowanych historią uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zainteresowanych szeroko rozumianą historią wojskowości. Co roku w zawodach bierze udział niemal 3000 uczniów. Olimpiada jest rozgrywana w trzech etapach od listopada do czerwca, a jej zwieńczeniem są zawody finałowe w Warszawie, którym towarzyszą atrakcje dla uczestników i ich opiekunów. Zwycięzcy rywalizacji otrzymują cenne nagrody oraz dodatkowe punkty w rekrutacji na wybranych uniwersytetach.

Nasi uczniowie rywalizując z młodzieżą z innych szkół, często realizującą zakres rozszerzony z historii(co sprawia nam jeszcze większą satysfakcję) odnoszą niemałe sukcesy.

W tym roku szkolnym 2019/2020 tematyka Olimpiady dotyczyła lat 1887-1922 „O niepodległość i granice RP.” Ten przedział lat nie był ustanowiony przez przypadek. Organizatorzy chcieli w ten sposób uczcić 100-lecie Bitwy Warszawskiej.

Nasz wychowanek Michał Włodarczyk w  dniach  24-26 09.2020r reprezentował w Warszawie naszą placówkę na szczeblu centralnym uzyskując zaszczytny tytuł  Laureata. Opiekunem Michała jest Pani Małgorzata Sokołowska- nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w ZSR CKZ.

Michał jest uczniem III klasy Technikum Informatycznego i  z pewnością  jeszcze nas zachwyci swoją wiedzą uczestnicząc w kolejnych latach w tej dyscyplinie naukowej  . Dyrekcja i grono pedagogiczne , a także cała społeczność szkolna składa wielkie podziękowania Michałowi za tak godne reprezentowanie naszej placówki na szczeblu centralnym. Życzymy Jemu i sobie wielu sukcesów, a rodzicom wyrażamy uznanie za wychowanie dzieci w tak patriotycznych tradycjach.

 

 

                                                                                                 M.S.

Obrazy newsów: konkurs_3.jpg

Obrazy newsów: 2018_przeaje7.jpg

Obrazy newsów: czytel_4_2019.jpg

Wydział zaoczny
Data dodania: 08.09.2020 r.

Uwaga!!!!

Słuchacze wydziału zaocznego sem V proszę zapoznać się z informacjami umieszczonymi w zakładce LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE DLA DOROSŁYCH - PLAN SEMESTRALNY 

Informacja covid
Data dodania: 04.09.2020 r.

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy szkoły, Rodzice i Uczniowie

 

Informujemy, że u dwóch uczennic naszej szkoły, tj. kl. 1 Technikum Ekonomicznego i kl. 1 Branżowej Szkoły I Stopnia Kucharz stwierdzono pozytywny wynik testu na COVID-19.

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie dwie klasy uczniów wraz z rodzinami oraz dwóch wychowawców klas zostało objętych 10 dniowa kwarantanną.

Uczennice przebywały w szkole tylko w dniu 01.09.2020r. na apelu klas pierwszych od godz. 9.00 do godz. 10.00, pozostali uczniowie nie mieli z nimi kontaktu.

W szkole są stworzone procedury zachowania podczas zagrożenia COVID-19, które rygorystycznie są przestrzegane.

Prosimy o przestrzeganie zasad higieny oraz noszenie maseczek na terenie szkoły.

W razie pojawienia się objawów chorobowych proszę o poinformowanie Dyrekcji szkoły (943650812) lub wychowawcy klasy i pozostanie w domu.

Zajęcia odbywają się w normalnym trybie (tylko w dwóch w/w klasach prowadzone jest e-nauczanie).

Procedury
Data dodania: 27.08.2020 r.

II. ADRESACI PROCEDUR

Do przestrzegania procedur zobowiązane są wszystkie poniżej wymienione osoby :

  1. Dyrekcja i Kierownictwo.
  2. Nauczyciele.
  3. Uczniowie ZSR CKZ w Świdwinie.
  4. Mieszkańcy Internatu, w tym nie będący uczniami ZSR CKZ w Świdwinie.
  5. Absolwenci, którzy w bieżącym roku szkolnym przystąpią do egzaminu maturalnego.
  6. Pracownicy administracji i obsługi.
  7. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów i wychowanków.
  8. Interesanci Szkoły.

III. WYKAZ PROCEDUR I MATERIAŁÓW

  1. Wykaz kontaktów:

Telefon alarmowy: 694493753

Kontakt e-mail psseswidwin@wsseszczecin.pl

Kontakt e-mail psseswidwin@pis.gov.pl

Powiatowa stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Świdwinie

ul. Drawska 38 78-300 Świdwin

Kontakt e-mail psseswidwin@wsseszczecin.pl

Kontakt e-mail psseswidwin@pis.gov.pl

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia: +48222500115

 

 

2. Ogólne zasady pobytu na terenie szkoły.
3. Procedura komunikacji z rodzicami uczniów ZSR CKZ w Świdwinie.
4. Procedura zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pomieszczeń, sprzętów oraz innych elementów; obowiązki nauczycieli i pracowników obsługi.
5. Procedura   postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia ucznia wirusem Covid?19.
6. Procedura postępowania w razie stwierdzenia    zagrożenia zarażenia pracownika wirusem Covid?19.
7 .Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się korona wirusa.
8. Procedura bezpieczeństwa praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
9. Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie internatu Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdwinie.

10.  Zasady postępowania z zagrożeniem epidemiologicznym w dziale księgowości ZSR CKZ Świdwin.

11.  Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie stołówki i kuchni internatu szkolnego ZSR CKZ w Świdwinie.

12.  Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie biblioteki i czytelni ZSR CKZ w Świdwinie.

Procedury znajdują się pod tym linkiem (kliknij aby zobaczyć)

rekrutacja

Egzamin zawodowe

Egzamin zawodowe

ZSR CKZ w Świdwin

Zainteresowania
pttk skt skp sport