Egzaminy zawodowe

UWAGA !!!

Na egzamin pisemny należy zgłosić się godzinę przed rozpoczęciem egzaminu.
Na egzamin przynosimy dowód osobisty (legitymację), długopis z czarnym tuszem oraz można mieć kalkulator prosty. Obowiązuje strój galowy.

PISEMNY harmonogram  M.01 TMR

PISEMNY harmonogram  M.01 TMRiA

PISEMNY harmonogram  M.01 ZSZ

PISEMNY harmonogram  M.01 KKZ

PISEMNY harmonogram  M.01 KKZ Nowy

PISEMNY harmonogram  A.35

PISEMNY harmonogram  A.36

PISEMNY harmonogram  T.06 KKZ

PISEMNY harmonogram  T.06 TŻ

PISEMNY harmonogram E.12

PISEMNY harmonogram E.13

PISEMNY harmonogram E.14

PISEMNY harmonogram M.02 KKZ Nowy

PISEMNY harmonogram M.02 KKZ Stary

PISEMNY harmonogram M.02 TMR

PISEMNY harmonogram M.02 ZSZ

PISEMNY harmonogram M.43 KKZ

PISEMNY harmonogram M.43

PISEMNY harmonogram M.46

PISEMNY harmonogram M.46 KKZ

PISEMNY harmonogram T.06  ZSZ

PISEMNY harmonogram T.8

PISEMNY harmonogram T.15 KKZ

PISEMNY harmonogram T.15 TŻ

PISEMNY harmonogram T.7

UWAGA!!!

Na egzamin praktyczny należy zgłosić się pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Na egzamin przynosimy dowód osobisty, długopis z czarnym tuszem oraz
strój roboczy lub galowy w zależności od rodzaju egzaminu.

Nastąpiła zmiana miejsca zdawania egzaminu dla kwalifikacji M.1 - aktualne miejsce odbywania się egzaminu to sala nr 31 - POLE ZA ORLIKIEM SZKOŁY

 

PRAKTYCZNY  A.35  

PRAKTYCZNY  A.36   

PRAKTYCZNY  E.12  

PRAKTYCZNY  E.13   

PRAKTYCZNY  E14   

PRAKTYCZNY  M.1 ZSZ

PRAKTYCZNY  M.1 TMRiA + TMR

PRAKTYCZNY  M.1 KKZ TMRiA

PRAKTYCZNY  M.2 KKZ   TMRiA

PRAKTYCZNY  M.2 TMR

PRAKTYCZNY  M.2 ZSZ   

PRAKTYCZNY  M.43 KKZ 

PRAKTYCZNY  M43  

PRAKTYCZNY  M46  

PRAKTYCZNY  M46  KKZ

PRAKTYCZNY  T6 KKZ   

PRAKTYCZNY  T.6 ZEWNĄTRZ   

PRAKTYCZNY  T.6 TŻ  

PRAKTYCZNY  T.6 ZSZ   

PRAKTYCZNY  T.8   

PRAKTYCZNY  T.7

PRAKTYCZNY  T.15 KKZ   

PRAKTYCZNY  T.15 TŻ