Egzaminy zawodowe

DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 

1. DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO - klasa 3 TE

2. DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO - klasa 4 TE

       3. DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO - klasa 3 TMRiA

       4. DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO - klasa 4 TMRiA

5. DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO -klasa 3 TI 

6. DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO -klasa 4 TI 

       7. DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO -klasa 3 TŻiUG

       8. DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO -klasa 4 TŻiUG


HARMONOGRAMY - ETAP PISEMNY sesja czerwiec -lipiec 2021

Składy komisji egzaminacyjnych (do pobrania)


PISEMNY harmonogram  AU.35              dla klasy 3 TE

PISEMNY harmonogram  AU.36              dla klasy 4 TE

          PISEMNY harmonogram   A.36               POPRAWKOWICZ

PISEMNY harmonogram  TG.06                dla Kucharz

         PISEMNY harmonogram  TG.07 SBIS     dla klasy 3 Kucharz

    PISEMNY harmonogram  TG.07 TŻ         dla klas 3 TŻiUG

    PISEMNY harmonogram   TG.16 TŻ        dla klas 4 TŻiUG

PISEMNY harmonogram  EE.08               dla klasy 3 TI

PISEMNY harmonogram  EE.09               dla klasy 4 T

             PISEMNY harmonogram M.01 TMRiA      (POPRAWKOWICZE)

            PISEMNY harmonogram  M.02 TMRiA     (POPRAWKOWICZE)

            PISEMNY harmonogram M.43                  (POPRAWKOWICZE)

            PISEMNY harmonogram M.46 TMRiA       (POPRAWKOWICZE)

     PISEMNY harmonogram MG.03 TMRiA     dla klas 3 TMRiA

  PISEMNY harmonogram MG.03 SBIS        dla klasy 3 MO

              PISEMNY harmonogram MG.42 TMRiA     dla klas 4 TMRiA         

            PISEMNY harmonogram T.15 TŻ               (POPRAWKOWICZE)

 

HARMONOGRAMY - ETAP PRAKTYCZNY sesja czerwiec - lipiec 2021

Składy komisji egzaminacyjnych (do pobrania)

 

PRAKTYCZNY  AU.35                      dla klasy 3 TE

PRAKTYCZNY  AU.36                      dla klasy 4 TE

            PRAKTYCZNY  A.36                        (POPRAWKOWICZE)

PRAKTYCZNY EE.08                        dla klasy 3 TI

PRAKTYCZNY EE.09                        dla klasy 4 TI

                         PRAKTYCZNY M.02                          (POPORAWKOWICZE KKZ)

      PRAKTYCZNY MG.03 TMRiA           dla klas 3 TMRiA

                       PRAKTYCZNY MG.03                      (ZEWNĘTRZNI)                   

   PRAKTYCZNY MG.03 SBIS              dla klasy 3 MO

      PRAKTYCZNY MG.42                       dla klas 4 TMRiA

                      PRAKTYCZNY  M.43  TMR                (POPRAWKOWICZE KKZ)

                        PRAKTYCZNY  M.46  TMRiA             (POPRAWKOWICZE +KKZ)

      PRAKTYCZNY  TG.16                        dla klas 4 TŻiUG

      PRAKTYCZNY  TG.07 TŻ                   dla klas 3 TŻiUG

      PRAKTYCZNY TG.07                          (ZEWNĘTRZNI)

          PRAKTYCZNY  TG.07 SBIS               dla klasy 3 Kucharz

             PRAKTYCZNY  T.15 TŻ                      (POPRAWKOWICZE)

 

PRZEBIEG EGZAMINÓW ZAWODOWYCH POD PONIŻSZYMI LINKAMI:

1. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym dla uczniów i absolwentów

2. Informacje o przebiegu egzaminu zawodowego dla uczniów i absolwentów