Terminarz 2013/2014

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

01 września 2016r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2016 –  31.12. 2016r.

3.

Ferie zimowe – trwają dwa tygodnie, szczegółowe terminy ferii zimowych ustala kurator za zgodą wojewody

 

13 lutego – 26 lutego 2017r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

13 - 18 kwietnia 2017r.

5.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dzielą się na dwa okresy:

Ú I okres

Ú II okres

 

 

01.09.2016r. – 13.01.2017r.

16.01.2017r. – 23.06.2017r.

6.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych szkół średnich

-         Technika, LODD

 

 

28 kwietnia 2017r.

7.

Egzamin maturalny

4-26 maja 2017r.

8.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie

Część pisemna – 20 czerwca 2017r.

Część praktyczna – sesja maj-lipiec 2017

9.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017r.

10.

Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2017r.

11.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

 

31.10.2016r.

02.05.2017r.

04.05.2017r.

05.05.2017r.       Techn.+ZSZ

08.05.2017r.      (tylko Techn.)

16.06.2017r.

20.06.2017r.     

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

01 września 2016r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2016 –  31.12. 2016r.

3.

Ferie zimowe – trwają dwa tygodnie, szczegółowe terminy ferii zimowych ustala kurator za zgodą wojewody

 

13 lutego – 26 lutego 2017r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

13 - 18 kwietnia 2017r.

5.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dzielą się na dwa okresy:

Ú I okres

Ú II okres

 

 

01.09.2016r. – 13.01.2017r.

16.01.2017r. – 23.06.2017r.

6.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych szkół średnich

-         Technika, LODD

 

 

28 kwietnia 2017r.

7.

Egzamin maturalny

4-26 maja 2017r.

8.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie

Część pisemna – 20 czerwca 2017r.

Część praktyczna – sesja maj-lipiec 2017

9.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017r.

10.

Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2017r.

11.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

 

31.10.2016r.

02.05.2017r.

04.05.2017r.

05.05.2017r.       Techn.+ZSZ

08.05.2017r.      (tylko Techn.)

16.06.2017r.

20.06.2017r.