Zapisy, opłaty, podanie

Zjazd Wydziału Zaocznego semestr

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Jak kształcimy?

 • szkoła działa na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej tzn. zostajesz przyjęty od razu na III semestr,
 • nauka trwa 2 lata (cztery semestry),
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie
 • realizujemy podstawę programową przewidzianą dla kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej
 • po ukończeniu szkoły uzyskujesz wykształcenie średnie i możesz przystąpić do egzaminu maturalnego,
 • wydajemy zaświadczenia do ZUS-u

Nasze atuty to:

 • przyjazna atmosfera,
 • życzliwa i doświadczona kadra pedagogiczna
 • szkoła z 70-letnia tradycją

 

Jakie przedmioty realizowane są podczas nauki w szkole?

 • Język polsk
 • Język angielski lub niemiecki
 • Geografia
 • Matematyka
 • Historia i społeczeństwo

  Co po szkole?

Absolwenci liceum mogą kontynuować naukę w szkołach wyższych lub szkołach policealnych

Rekrutacja odbywa się poprzez złożenie kompletu dokumentów zawsze do połowy września każdego roku. 

Wymagane dokumenty:

 

Opłaty

 •    co miesiąc 100 zł

 •  jednorazowo za rok nauki (dwa semestry) 600 zł (na początku roku szklonego/semestru)


OPŁATĘ ZA SZKOŁĘ W SYSTEMIE ZAOCZNYM  należy dokonać w siedzibie Szkoły - gabinet 008 (księgowość) lub przelewem na podany poniżej numer 

NR KONTA  30 8581 0004 0000 0781 2000 0001 

w tytule przelewu należy wpisać:

RADA RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH CKP 
 IM. ST.  ŻEROMSKIEGO W ŚWIDWINIE 78-300 ŚWIDWIN,
UL. SZCZECIŃSKA 88 
opłata za sem. ....... LODD w roku szkolnym 20..../20....

Jeżeli dokonujemy przelewu z konta internetowego "zaprzyjaźnionego" należy uwzględnić imię i nazwisko słuchacza,  za którego zostaje uiszczona opłata:)