Zapisy, opłaty, podanie

 

UWAGA !

W ROKU SZKOLNYM 2021- 2022

Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie

nie przymuje zgłoszeń do Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Jak kształcimy?

 • szkoła działa na podbudowie ........................ tzn. zostajesz przyjęty na ........ semestr,
 • nauka trwa ....... lata (......... semestry),
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie
 • realizujemy podstawę programową przewidzianą dla kształcenia ogólnego dla szkoły średniej
 • po ukończeniu szkoły uzyskujesz wykształcenie średnie i możesz przystąpić do egzaminu maturalnego,
 • wydajemy zaświadczenia do ZUS-u

Nasze atuty to:

 • przyjazna atmosfera,
 • życzliwa i doświadczona kadra pedagogiczna
 • szkoła z 70-letnia tradycją

 

Jakie przedmioty realizowane są podczas nauki w szkole?

 • Język polsk
 • Język angielski lub niemiecki
 • Geografia
 • Matematyka
 • Historia i społeczeństwo

  Co po szkole?

Absolwenci liceum mogą kontynuować naukę w szkołach wyższych lub szkołach policealnych

Rekrutacja odbywa się poprzez złożenie kompletu dokumentów zawsze do 10 września każdego roku. 

      Nr kontaktowy: kom. 539 960 295 / stacjonarnie  94 365 25 82

      e-mail: lodd-swidwin@wp.pl   lub   zsrckp@poczta.onet.pl

Wymagane dokumenty:

 

 • podanie o przyjęcie do szkoły (aby pobrać kliknij TUTAJ)
 • świadectwo/kopia świadectwa  ukończenia ................................
 • dwa zdjęcia.

Opłaty

 •    co miesiąc 100 zł

 •  jednorazowo za rok nauki (dwa semestry) 600 zł (na początku roku szklonego/semestru)


OPŁATĘ ZA SZKOŁĘ W SYSTEMIE ZAOCZNYM  należy dokonać w siedzibie Szkoły - gabinet 008 (księgowość) lub przelewem na podany poniżej numer 

NR KONTA  30 8581 0004 0000 0781 2000 0001 

w tytule przelewu należy wpisać:

RADA RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH CKP 
 IM. ST.  ŻEROMSKIEGO W ŚWIDWINIE 78-300 ŚWIDWIN,
UL. SZCZECIŃSKA 88 
opłata za sem. ....... LODD w roku szkolnym 20..../20....

Jeżeli dokonujemy przelewu z konta internetowego "zaprzyjaźnionego" należy uwzględnić imię i nazwisko słuchacza,  za którego zostaje uiszczona opłata:)