rekrutacja Egzamin zawodowe Egzamin zawodowe
Rekrutacja 2024

 

 

 

REKRUTACJA 2024

 

Dokumenty Rekrutacyjne 

(kliknij aby pobrać)

 

Jak złożyć podanie
Podanie strona 1
Podanie strona 2
Klauzula informacyjna dla kandydatów

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

 

Termin postępowania rekrutacyjnego, a także

terminy składania dokumentów


do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny

2024/2025

 

TECHNIKUM, BRANZOWA SZKOŁA I STOPNIA

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Rodzaj czynności

od 10.05.2024r.

do 14.06.2024r.

do godz. 15.00

od 19.07.2024r.

do 26.07.2024r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 21 czerwca 2024r.

do 5 lipca 2024r.

do godz. 15.00

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

do 5 lipca 2024r.

26 lipca 2024r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 11 lipca 2024r.

do godz. 12.00

31 lipca 2024r.,

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych
w oświadczeniach.

12 lipca 2024r.

godz. 12.00

1 sierpnia 2024r.

o godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 10 maja 2024r.

do 15 lipca 2024r.

od 19 lipca 2024r.

do 2 sierpnia 2024r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

od 12 lipca 2024r.

do 17 lipca 2024r.

do godz. 15.00

od 1 sierpnia 2024r. do 7 sierpnia 2024r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia *oryginału świadectwa ukończenia szkoły i

*oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a także

*zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz

18 lipca 2024r.

godz. 12.00

8 sierpnia 2024r. godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 19 lipca 2024r.

do godz. 12.00

do 9 sierpnia 2024r.

do godz. 12.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Zobacz sam

Kierunki Kształcenia

technikum informatyczne

technikum logistyczne

technikum żywienia i usług gastronomicznych

technikum ekonomiczne

technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

szkoła branżowa I stopnia - mechanik operator maszyn rolniczych

szkoła branżowa I stopnia - kucharz